Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities Of The World

Nằm trong seri tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018 - 2019, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 9 Cities Of The World có phiên âm kèm theo định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu giúp học sinh lớp 6 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả cũng như học tốt chương trình Tiếng Anh lớp 6. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

VOCABULARY

- Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á

- Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi

- Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu

- Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan

- Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n): Úc

- America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam Cực

- award /əˈwɔrd/ (n, v): giải thưởng, trao giải thưởng

- common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ biến, thông dụng

- continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục

- creature /ˈkri·tʃər/ (n): sinh vật, tạo vật

- design /dɪˈzɑɪn/ (n, v): thiết kế

- journey /ˈdʒɜr·ni/ (n): chuyến đi

- landmark /ˈlændˌmɑrk/ (n): danh thắng (trong thành phố)

- lovely /ˈlʌv·li/ (adj): đáng yêu

- musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): vở nhạc kịch

- palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện

- popular /ˈpɑp·jə·lər/ (adj): nổi tiếng, phổ biến

- postcard /ˈpoʊstˌkɑrd/ (n): bưu thiếp

- symbol /ˈsɪm·bəl/ (n): biểu tượng

- tower /ˈtɑʊ·ər/(n): tháp

- UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ (n): di sản thế giới được UNESCO công nhận

- well-known /ˈwelˈnoʊn/ (adj): nổi tiếng

Trên đây là toàn bộ từ mới quan trọng có trong Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6 tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit. Chúc các em học sinh học tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
11 3.124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm