Tiếng Anh 6 Unit 9: Getting started

Tài liệu Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Phần Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Getting Started unit 9 tiếng Anh lớp 6: Cities Of The World gồm lời giải hay những bài tập tiếng Anh có trong SGK và toàn bộ file nghe mp3 có trong lesson.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- talk about continents, countries, cities and landmarks.

2. Objectives:

- Topic: cities of the world

- Vocabulary: names of some continents, countries, cities and landmarks in English.

- Grammar: The present perfect tense

II. Nội dung soạn Getting Started Unit 9 lớp 6 trang 26 - 27

1. Listen and read (Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Mai: What nice photos! Have you been to all these places?

Tom: Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot.

Mai: Is the weather there hotter than in Sydney?

Tom: Oh yes! Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and the most beautiful in the world!

Mai: Is this London? What bad weather!

Tom: Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building ...

Mai: And this must be Times Square in New York.

Tom: Yes! I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it?

Hướng dẫn dịch:

Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

Tom: Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phô" sạch và đẹp nhất trên thế giới.

Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

Tom: Vâng, chúng mình từng đôn đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng. . .

Mai: Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.

Tom: Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?

2. Read the conversation again. Then tick True or False. (Đọc bài đàm thoại lại lần nữa. Sau đó viết T nếu đúng, viết F nếu sai trong các câu sau)

Đáp án:

1 - F; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - F;

Hướng dẫn dịch:

1. Tom và Mai đang đọc một quyển sách.

2. Tom đã từng đến tất cả 4 thành phố.

3. Tom từng đôn Sydney nhiều lần.

4. Tất cả các tòa nhà ở London đều cũ.

5. Tom đã chụp nhiều hình về Quảng trường Thời Đại.

3. Name the continents (Gọi tên những lục địa.)

Đáp án

1. Asia 2. Europe 3. Africa 4. North America
5. South America 6. Australia 7. Antarctic

Hướng dẫn dịch:

1 - Châu Á; 2 - Châu Âu; 3 - Châu Phi; 4 - Châu Bắc Mĩ;

5 - Châu Nam Mĩ; 6 - Châu Úc; 7 - Châu Nam Cực;

4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box. (Nối những từ trong khung màu xanh với tên của các nơi cho phù hợp. )

a. continent (lục địa) : Asia, Africa

b. country (đất nước): Sweden ,the USA

c. cities (thành phố): Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

d. capital (Thủ đô): Ha Noi, Amsterdam

e. place of interest (địa điểm giải trí): Ben Thanh Market, the Louvre

5. Game: Around the world. In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below (and any others you can think of) (Trò chơi: vòng quanh thế giới. Trong nhóm gồm 4 người, chọn một quốc gia và hỏi bạn bè của em những câu hỏi bên dưới (và bất kỳ những câu hỏi nào khác mà em có thể nghĩ đến). )

 • Which continent is it in?
 • What is its capital?
 • What are its major cities?
 • What is it famous for?

Hướng dẫn dịch:

 • Nó thuộc lục địa nào?
 • Thủ đô của nó là gì?
 • Nó có các thành phố lớn nào?
 • Nó nổi tiếng vì điều gì?

Gợi ý:

Ví dụ 1: Korea

- It’s in Asia continent (Nó thuộc lục địa châu Á).

- Its capital is Seoul. (Thủ đô của nó là Seoul).

- They are Busan, Yongi-Kongju... (Chúng là thành phố Busan, Yongi- Kongju,..)

- It’s famous for beautiful landscape, fashion, music, drama... (Nó nổi tiếng về phong cảnh đẹp, thời trang, âm nhạc, kịch..).

Vi dụ 2: Viet Nam

 • It is in Asia.
 • Its capital is Ha Noi.
 • Its major cities are Ha Noi, Ho chi Minh, Da Nang.
 • It is famous for culture, tourism and history

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
4 544
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm