Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập unit 7 lớp 6 Television Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 7 Television có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 6 giúp các em ôn tập những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose a suitable word in the box to complete the passage below.

  competitions ; interesting ; programmes ; comedy ; television ; world

  Nowadays, (1) ........................ has become the most popular media of human. There are so many (2) ........................ for children such as cartoon series, (3) ........................ and music. By sitting at home, watching TV, you can get a whole look all over the (4) ........................ . Through TV, children can see many (5) ........................ people and places. They can also see many events and (6) ........................ in the world without travelling anywhere.

 • Nowadays, (1) ........................ has become the most popular media of human.
 • There are so many (2) ........................ for children
 • such as cartoon series, (3) ........................ and music.
 • By sitting at home, watching TV, you can get a whole look all over the (4) ........................ .
 • Through TV, children can see many (5) ........................ people and places.
 • They can also see many events and (6) ........................ in the world without travelling anywhere.
 • Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Global Success

  Xem thêm