Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mà các em đã được học trên lớp. Với mỗi đề, các em sẽ nhận được những cấu trúc tiếng Anh, mẫu câu hỏi đa dạng. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • I. Chọn câu trả lời đúng nhất.
 • 1. There______five books on the table.
 • 2. She often washes ______ face in the morning.
 • 3. Are you students? ______.
 • 4. How are you? ______ .
 • 5. ______ are you? I am twelve years old.
 • II. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. book/ This/ my/ is/.
 • 2. student/ My/ Mai/ name/ ./ is/ and/ a/ I'm/
 • 3. age/ mother's/ your/ What/ is/ ?/
 • 4. father/ an/ ./ is/ engineer/ My/
 • 5. Venezuela/ are/ from/ ./ We/
 • III. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
532 43.351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm