Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 6

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 - Kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

Nhanh tay cho tài liệu học tiếng Anh lớp 6 sau vào danh sách ôn tập tiếng Anh nhé. Thời gian làm bài chỉ trong 15 phút thôi nhưng các em sẽ thu được những kinh nghiệm làm bài bổ ích. Sau khi hoàn thành xong bài tập, các em sẽ biết kết quả ngay.

Chúc các em học tập tốt!

 • I. Chọn đáp án đúng.
 • 1. Where _____ now?
 • 2. He takes a _____ every morning.
 • 3. His father needs a _____ of toothpaste.
 • 4. What time _____to school?
 • 5. _____ does she do? - She’s a nurse.
 • 6. Her classroom is _____the first floor.
 • 7. _____ class are you in? - I’m in class 6A.
 • 8. My father is a _____.
 • 9. There is a movie theatre _____ a factory and a restaurant .
 • 10. "_____does your father work?” - “In a factory”
 • II. Chọn đáp án đúng.
 • 1. usually / Ba / on / plays / Saturday afternoon / tennis / .
 • 2. window / stands / to / She / next / the / .
 • 3. book / is / Whose / it?
 • 4. like / sport / you / Which / do / ?
 • 5. bag / new / Huong's / is / school / .
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
56 3.969
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm