Đề thi thử Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản - Đề 1

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia

Nếu như trước đây, sinh viên chuẩn bị ra trường hoặc các cán bộ viên chức muốn hoàn thiện hồ sơ cần phải có Chứng chỉ Tin học A, B thì từ nay, những chứng chỉ này được thay thế bằng Chứng chỉ ứng dụng CNTT. Đây là Chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, bao gồm 02 cấp độ: Cơ bản và Nâng cao.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị kiến thức để thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản? Hãy tham khảo bộ đề thi thử sau đây của chúng tôi. Đây là các đề thi được hệ thống từ các đề thi UDCNTT CB Quốc Gia của Sở GD & ĐT TP HCM các tháng trước nên có sự sát thực với nội dung đề thi thực. Sau đây mời các bạn vào luyện tập. 

 • Câu 1. Bạn hiểu B-Virus là gì ?
 • Câu 2. Bạn hiểu Macro Virus là gì ?
 • Câu 3. Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
 • Câu 4. Bạn sẽ làm gì để di chuyển cửa sổ ứng dụng trên Windows ?
 • Câu 5. Bảng mã nào trong chương trình gõ tiếng Việt Unikey được sử dụng cho font chữ VNI-Times?
 • Câu 6. Bảng mã nào trong ứng dụng gõ tiếng Việt Unikey, được sử dụng cho font chữ Tahoma:
 • Câu 7. Các bộ mã dùng để gõ dấu tiếng Việt, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 • Câu 8. Bạn mở bộ gõ tiếng Việt (Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng mã Unicode khi đó bạn cần chọn nhóm font chữ nào trong các font chữ sau để đọc được tiếng Việt:
 • Câu 9. Cách chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, bạn sử dụng:
 • Câu 10. Cách nào sau đây dùng để viết chữ chỉ số trên? (ví dụ: )
 • Câu 11. Chế độ xem nào sau đây cho phép bạn xem văn bản theo dạng bản in:
 • Câu 12. Trong word 2010, để tạo chữ nghệ thuật ta chọn chức năng:
 • Câu 13. Bạn đã nhập số 15 vào ô C6. Bạn nhấn vào nút nào để có thể ô C6 có giá trị là $15:
 • Câu 14. Biểu thức =Sum(4,6,-2,9, A) trả lại kết quả là bao nhiêu?, bạn sử dụng lựa chọn nào:
 • Câu 15. Biểu thức sau =AND(5>4, 6<9, 2<1, 10>7, OR(2<1,3>2) cho kết quả là:
 • Câu 16. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C (trong đó DTB: Điểm trung bình, HK: Hạnh kiểm) =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300), bạn sử dụng lựa chọn nào:
 • Câu 17. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
 • Câu 18. Biểu tượng tác động trên đối tượng để:
 • Câu 19. Cách tạo liên kết trong Powerpoint ta làm như thế nào?
 • Câu 20. Chế độ View nào giúp ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh khi thiết kế (Slide transitions)?
 • Câu 21. Cho biết nhóm hiệu ứng “Emphasis” trong PowerPoint 2010 dùng để:
 • Câu 22. Chọn lựa nào trong ứng dụng PowerPoint 2010 dùng để ẩn hiện Slide kết thúc nền màu đen:
 • Câu 23. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng : 0000000a) Vậy nó thuộc lớp nào:
 • Câu 24. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 1100000a) Vậy nó thuộc lớp nào:
 • Câu 25. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 1110000a) Vậy nó thuộc lớp nào:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 5.140
Sắp xếp theo

Thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT

Xem thêm