Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 40)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức đạt kết quả tốt VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 40) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học khác nhau.

 • 1
  Để đếm các ô có dữ liệu, ta dùng hàm:
 • 2
  Để di chuyển qua lại giữa các Worksheet (Sheet), ta dùng tổ hợp phím:
 • 3
  Để định dạng Font chữ cho một vùng dữ liệu đã chọn ta thực hiện:
 • 4
  Để định dạng khung kẻ (Border) cho một vùng dữ liệu đã chọn, ta thực hiện:
 • 5
  Để đổi tên cho một Sheet, ta thực hiện như sau:
 • 6
  Để đổi tên một Sheet đã chọn ta thực hiện:
 • 7
  Để đổi tên một Sheet đã chọn ta thực hiện:
 • 8
  Để đóng Workbook hiện hành ta thực hiện:
 • 9
  Để đóng Workbook hiện hành ta thực hiện:
 • 10
  Để kẻ khung cho một khối ô trong bảng tính, ta chọn khối ô đó:
 • 11
  Để khắc phục hiện tượng tự động điền từ khi ta gõ từ tương tự như các dòng trước đó đã có:
 • 12
  Để kiểm tra bảng tính có các lỗi như: #DIV - 0?, #NAME?, #VALUE!, … hay không, ta thực hiện kích chọn biểu tượng nào trên thanh Formula Auditing:
 • 13
  Để làm xuất hiện một hay nhiều cột đã được che dấu, ta thực hiện lệnh thao tác:
 • 14
  Để lọc dữ liệu tự động ta chọn khối dữ liệu cần lọc, sau đó:
 • 15
  Để lọc dữ liệu tự động ta chọn khối dữ liệu cần lọc, sau đó:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 981
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm