Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 39)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức đạt kết quả tốt VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 39) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học khác nhau.

 • 1
  Để biết tháng 5 có bao nhiêu ngày, ta dùng công thức nào sau đây:
 • 2
  Để che dấu (Hide) các cột đã được chọn ta thực hiện lệnh:
 • 3
  Để chèn một hàm vào công thức, ta thực hiện:
 • 4
  Để chèn thêm hàng trong bảng tính ta thực hiện như sau:
 • 5
  Để chèn thêm một bảng tính (Worksheet) ta thực hiện như sau:
 • 6
  Để chèn thêm một hàng (dòng) tại vị trí đang đặt con trỏ ô, ta thực hiện lệnh Insert - Cells, sau đó chọn:
 • 7
  Để chọn các khối ô không liên tục trên bảng tính, ta sử dụng:
 • 8
  Để chọn các Sheet không liên tục trên Sheet Tab, ta chọn lần lượt từng Sheet một và bấm kèm phím:
 • 9
  Để chọn nguyên cả 1 cột ta thực hiện thao tác nào sau đây:
 • 10
  Để chọn những cột không liên tiếp nhau, ta dùng chuột kích chọn từng cột một, đồng thời ấn giữ phím:
 • 11
  Để chọn tất cả các ô có trong một bảng tính WorkSheet, ta thực hiện:
 • 12
  Để có được một chuỗi chữ in hoa từ một chuỗi chữ in thường, ta sử dụng hàm:
 • 13
  Để có thể lấy ra ký tự ở vị trí bất kỳ trong chuỗi, ta sử dụng hàm:
 • 14
  Để có thể lấy ra ký tự ở vị trí bên phải của chuỗi ta dùng hàm:
 • 15
  Để dấu (ẩn) một hàng, ta chọn hàng đó và:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 758
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm