Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 38)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 38) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Công cụ nào sau đây cho phép dò tìm được mối quan hệ giữa các ô thông qua công thức:
 • 2
  Công thức = ROUND(3.56,1) sẽ cho ra giá trị:
 • 3
  Công thức =Average(2,3,5) sẽ cho giá trị:
 • 4
  Công thức =Choose(1,Choose(1,"Hai","Ba","Bốn"),"Hai","Ba","Bốn") sẽ cho kết quả:
 • 5
  Công thức =Countif(A2:A8,AB1) sẽ:
 • 6
  Công thức nào sau đây cho phép lấy ra chuỗi "Ty" từ chuỗi ký tự "Cong Ty Tin Hoc":
 • 7
  Công thức nào sau đây đúng cú pháp:
 • 8
  Công thức nào sau đây là một công thức đúng cú pháp:
 • 9
  Công thức nào sau đây là một công thức sai cú pháp:
 • 10
  Công thức nào sau đây sai cú pháp:
 • 11
  Công thức tại ô C3 là =RAND()*10. Kết quả tại ô đó là:
 • 12
  Công thức tại ô C5 là: =$A5*C$4. Vậy khi sao chép nó đến ô D6 thì nội dung công thức tại D6 là:
 • 13
  Công thức tham chiếu dữ liệu từ Sheet khác có dạng:
 • 14
  Để ẩn các cột (Columns) dữ liệu đã chọn trong Sheet hiện hành, ta thực hiện lệnh:
 • 15
  Để biết ngày giờ hiện hành ta sử dụng hàm:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 637
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm