Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 34)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 34) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Các biểu thức sau đây, cho biết biểu thức nào có kết quả là FALSE:
 • 2
  Các giá trị nào sau đây không phải là địa chỉ ô:
 • 3
  Các hàm IF, AND và OR là thuộc loại hàm xử lý dữ liệu:
 • 4
  Các hàm nào sau đây không xử lý được chuỗi ký tự Alphabet:
 • 5
  Các hàm nào sau đây không xử lý được dữ liệu kiểu ký tự (chuỗi):
 • 6
  Các loại địa chỉ sau, địa chỉ nào là không hợp lệ trong Excel:
 • 7
  Các ô dữ liệu của bảng tính Excel có thể chứa:
 • 8
  Cấu trúc của một địa chỉ trong Excel là:
 • 9
  Cho biết địa chỉ nào sau đây không hợp lệ:
 • 10
  Cho biết kết quả của biểu thức lệnh:=MAX(20,7)+MOD(20,7)+MIN(20,7):
 • 11
  Cho biết kết quả của biểu thức sau: =And("DaNang"<>"D*",False):
 • 12
  Cho biết kết quả của biểu thức: =LEN(LEFT("DANANG",2)):
 • 13
  Cho biết kết quả của biểu thức: =Max(20,40)/Min(5,8):
 • 14
  Cho biết kết quả của công thức: =LEN(MID("TIN HOC CAP DO B", 9)):
 • 15
  Cho biết kết quả của công thức =RIGHT("TP_Da_Nang",6):
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 709
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm