Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 31)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 31) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức do VnDoc biên soạn và đăng tải.

 • 1
  Trong bảng biểu, muốn đẩy các ký tự bên phải điểm chèn qua phải một khoảng Tab, ta thực hiện:
 • 2
  Trong các tổ hợp phím sau, tổ hợp phím nào dùng để canh đều hai biên của một đoạn văn bản:
 • 3
  Trong cửa sổ làm việc với Microsoft Word, nút công cụ Undo dùng để:
 • 4
  Trong cửa sổ Word, ta chọn bảng mã tiếng Việt nào phù hợp cho việc nhập một văn bản bằng tiếng Việt với Font chữ Time New Roman:
 • 5
  Trong hộp thoại Font, mục nào dưới đây dùng để định dạng chỉ số trên:
 • 6
  Trong hộp thoại Page Setup, chọn Tab Margin, độ rộng của tuỳ chọn Header phải như thế nào so với độ rộng của tuỳ chọn Top:
 • 7
  Trong hộp thoại Paragraph, mục Before trong vùng Spacing dùng để khai báo:
 • 8
  Trong hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ: 1,3,7 - 10 có nghĩa là:
 • 9
  Trong hộp thoại tìm kiếm, khi chọn mục Match case thì sẽ:
 • 10
  Trong khi soạn thảo văn bản, để di chuyển con trỏ sang một trang mới khi con trỏ đang đứng tại
  một dòng chưa hết trang hiện hành, ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây:
 • 11
  Trong khi soạn thảo văn bản, người dùng bấm tổ hợp phím Ctrl + Z là để:
 • 12
  Trong một đoạn văn bản, có thể có:
 • 13
  Trong MS Word, khi nhập văn bản ta sử dụng phím Enter trong trường hợp:
 • 14
  Trong MS Word, sau khi chọn đoạn văn bản, ta thực hiện ấn tổ hợp phím Ctrl + E có nghĩa là:
 • 15
  Trong quá trình soạn thảo văn bản, để đưa con trỏ sang một trang mới khi con trỏ đang đứng tại dòng chưa hết trang hiện hành, ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 640
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm