Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 32)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 32) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Trong soạn thảo văn bản, để hiển thị thanh thước (Ruler), ta dùng lệnh:
 • 2
  Trong Table, muốn đẩy văn bản vào một khoảng Tab, ta thực hiện:
 • 3
  Trong Word để in trang văn bản số 3 và số 7, tại mục Pages của hộp thoại Print là:
 • 4
  Trong Word, để chèn tiêu đề đầu và cuối trang in ta thực hiện:
 • 5
  Trong Word, để chèn tiêu đề đầu và cuối trang in ta thực hiện:
 • 6
  Trong Word, để mở hộp thoại Font ta thực hiện tổ hợp phím:
 • 7
  Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản đến vị trí mới, ta thực hiện theo thứ tự nào dưới đây:
  b1: Chọn đoạn văn bản - b2: nhấn Ctr + C - b3: Nhấn Ctrl+ X - b4: Nhấn Ctrl + V - b5: Chọn vị trí mới đến:
 • 8
  Trong Word, để sắp xếp dữ liệu trong bảng đã chọn ta thực hiện lệnh:
 • 9
  Trong Word, để thực hiện in một lần các trang số 5, trang số 12 và từ trang 7 đến trang 10, tại mục chọn Pages trong hộp thoại Print ta khai báo:
 • 10
  Trong Word, để thực hiện in văn bản từ trang in số 1 đến 17 tại mục chọn Pages trong hộp thoại Print ta nhập:
 • 11
  Trong Word, để thực hiện in văn bản từ trang in số 5 đến 12, tại mục Pages trong hộp thoại Print ta gõ:
 • 12
  Trong Word, để thực hiện in văn bản từ trang in số 5 đến 16 tại mục chọn Pages trong hộp thoại Print ta gõ là:
 • 13
  Trong Word, khi di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí mới, ta thực hiện theo thứ tự nào dưới đây: b1: Chọn đoạn văn bản - b2: Chọn vị trí mới (nơi đến) - b3:Nhấn Ctrl + X - b4: Nhấn Ctrl + C - b5: Nhấn Ctrl + V:
 • 14
  Trong Word, muốn chèn thêm cột đã chọn trong Table, ta thực hiện:
 • 15
  Với bảng mã TCVN3 - ABC, hãy chọn Font chữ thích hợp để gõ được tiếng Việt:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 578
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm