Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 36)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

VnDoc mời các bạn tham khảo bài Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 36) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Để tính tổng (Auto Sum) các ô liên tục của một cột, ta đưa con trỏ về ô chứa kết quả rồi thực hiện:
 • 2
  Để tính tổng (Auto Sum) các ô liên tục của một cột, ta đưa trỏ về ô chứa kết quả rồi thực hiện:
 • 3
  Để tính tổng các giá trị trên vùng địa chỉ (B5:B7), ta thực hiện công thức:
 • 4
  Để tính tổng các số trên cùng 1 dòng ghi tại các ô không liên tục gồm ô A3,C3 và khối E3:G3. Sử dụng công thức nào sau đây:
 • 5
  Để tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu kiểu số trong một phạm vi khối ta sử dụng hàm:
 • 6
  Để tính trung bình cộng giá trị số tại các ô C1, C2 và C3. Ta thực hiện công thức nào sau đây:
 • 7
  Để tô màu nền cho ô dữ liệu, ta chọn ô cần tô rồi:
 • 8
  Để tổng hợp số liệu từ nhiều bảng tính khác nhau, ta sử dụng công cụ:
 • 9
  Để trích 3 ký tự HIK trong chuỗi EFGHIK chứa tại ô A4 của bảng tính, ta dùng công thức:
 • 10
  Để trích 3 ký tự HIK trong chuỗi EFGHIK chứa tại ô A4 của bảng tính, ta dùng hàm:
 • 11
  Để trích lọc dữ liệu tự động trong Excel thực hiện lệnh:
 • 12
  Để trộn 2 ô dữ liệu trên bảng tính, ta chọn 2 ô cần nối với nhau:
 • 13
  Để vẽ biểu đồ trong Excel, ta thực hiện các thao tác:
 • 14
  Để xác định bề rộng của cột đang chọn, ta thực hiện:
 • 15
  Để xem tài liệu trước khi in ta thực hiện:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 657
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm