Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tuyển công chức viên chức (Đề 2)

Đề ôn luyện thi tuyển công chức viên chức 2019

Mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Đề thi tuyển công chức viên chức (Đề 2) do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện trước kì thi tuyển công chức 2019 đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Theo điều 31 Luật giáo dục năm 2005
 • Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình nào dưới đây?
 • Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm
 • Theo điều 46 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm
 • Theo điều 46 Luật giáo dục số (44/2009/QH12)cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm
 • Theo điều 51 Luật giáo dục năm 2005: Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục được quy định như thế nào?
 • Theo điều 53 Luật giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có nhiệm vụ nào sau đây?
 • Theo điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?
 • Theo điều 72 Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây
 • Theo điều 73 luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là
 • Một trong những nhiệm vụ của người học theo điều 85 Luật giáo dục năm 2005 là
 • Một trong những quyền của người học theo điều 86 Luật giáo dục năm 2005 là
 • Theo điều 95 Luật giáo dục năm 2005, Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có những quyền nào dưới đây
 • Theo điều 3 Luật giáo dục năm 2005, Tính chất của giáo dục là?
 • Theo Luật giáo dục 2005. Chương trình giáo dục có mấy nội dung và nằm ở điều nào?
 • Theo điều 6 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?
 • Theo điều 7 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
 • Theo điều 7 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số?
 • Theo điều 11 Luật giáo dục 44/2009/QH12. Cơ quan nào quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục
 • Nội dung sau thuộc điều bao nhiêu?
  “Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn”
 • Điều 13 Luật giáo dục 44/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 13. Đầu tư cho giáo dục “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục. Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. " Việc sửa đổi bổ sung có gì khác so với luật GD 38/2005/QH11?
 • Theo điều 14 Luật giáo dục. Quản lí nhà nước về giáo dục.
 • Theo điều 15 Luật Giáo dục Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo?
 • Theo điều 15 Luật Giáo dục Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo?
 • Theo điều 16 Luật giáo dục. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục là?
 • Theo điều 17 Kiểm định chất lượng giáo dục của Luật giáo dục. cơ quan có trách nhiệm
 • Theo điều 17: Kiểm định chất lượng giáo dục của Luật giáo dục. kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm
 • Theo Điều 21: Luật giáo dục. Giáo dục mầm non là?
 • Theo điều 22 Luật giáo dục. Mục tiêu của giáo dục mầm non là?
 • Theo điều 23 Luật giáo dục. Có mấy yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 17.536
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm