Tài liệu thi công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

Đề cương ôn thi công chức Sở tài nguyên môi trường

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành mã nhóm TN vòng 2 kỳ thi công chức hành chính năm 2019 do sở nội vụ Tp Hà Nội ban hành. Tài liệu thi công chức Sở tài nguyên môi trường năm 2019 bao gồm các bộ luật và nghị định liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Tài liệu thi công chức môn chuyên ngành tài nguyên môi trường

Tài liệu thi công chức TNMTMột số văn bản luật quan trọng trong nội dung thi công chức Sở tài nguyên môi trường

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật tài nguyên nước 2012

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

Đánh giá bài viết
1 4.128
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm