Đề thi viên chức tiểu học Hà Nội 2015

Đề thi viên chức tiểu học Tp Hà Nội

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi viên chức tiểu học môn thực hành nghiệp vụ chuyên môn. Đây là đề thi viên chức chính thức của Hà Nội năm 2015. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Đề thi viên chức tiểu học Hà Nội 2015

Đề chính thức: Đề số 03

THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC

Môn: Cơ bản

Ngày kiểm tra: 18/5/2015

Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian phát đề

Phần I: soạn giáo án (60 điểm)

Anh chị hãy soạn giáo án 1 tiết dạy môn Toán, bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (SGK Toán 3 NXBGD VN)

Phần II: Hướng dẫn thực hành (20 điểm)

Cho bài toán sau:

Một đội công nhân sửa đường. Ngày thứ nhất đội đó sửa được 237m đường. Số mét đường ngày thứ nhất sửa được bằng 1/3 số mét đường của ngày thứ hai. Hỏi cả 2 ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

1. Anh chị hãy giải bài toán trên

2. Anh chị hướng dẫn học sinh giải bài toán trên

Phần III. Xử lý tình huống (20 điểm)

Khi thực hiện phép cộng hai số trong phạm vi 10.000, học sinh của lớp anh chị có nhiều học sinh làm sai. Trong tình huống này, anh chị sẽ giải quyết như thế nào

----------------------------------------------------------------------------

Lưu ý:

- Thí sinh được sử dụng sách giáo khoa của hội đồng coi thi

- Giám thị không giải thích gì thêm

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu ôn thi viên chức giáo dục hiệu quả khác trên VnDoc:

Đánh giá bài viết
1 2.371
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm