Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề cương ôn thi công chức môn ngoại ngữ 2019

Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 bao gồm môn kiến thức chung, môn tin học và môn ngoại ngữ. Sau đây là nội dung ôn thi công chức môn ngoại ngữ 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Nội dung ôn tập thi công chức môn tiếng Anh

Thí sinh được kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết môn tiếng Anh, dạng bài trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính, mỗi câu hỏi bao gồm 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

Thời gian làm bài: 30 phút (30 câu hỏi)

Trình độ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nội dung: dùng để giao tiếp hàng ngày

Giáo trình tham khảo: Life lines, New Headway, New English File (Pre Intermediate)

Nội dung ôn tập thi công chức môn tiếng Đức

Thí sinh được kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết môn tiếng Đức, dạng bài trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính, mỗi câu hỏi bao gồm 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

Thời gian làm bài: 30 phút (30 câu hỏi)

Trình độ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nội dung: dùng để giao tiếp hàng ngày

Giáo trình tham khảo: Einfach Grammatik, Deutsche Grammatik, Tangram, Deutsche A2 Niveau, Deutsche B1 Niveau

Nội dung ôn tập thi công chức môn tiếng Nga

Thí sinh được kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết môn tiếng Nga, dạng bài trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính, mỗi câu hỏi bao gồm 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

Thời gian làm bài: 30 phút (30 câu hỏi)

Trình độ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nội dung: dùng để giao tiếp hàng ngày

Giáo trình tham khảo: Tiếng Nga cơ bản

Nội dung ôn tập thi công chức môn tiếng Pháp

Thí sinh được kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết môn tiếng Pháp, dạng bài trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính, mỗi câu hỏi bao gồm 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

Thời gian làm bài: 30 phút (30 câu hỏi)

Trình độ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nội dung: dùng để giao tiếp hàng ngày

Giáo trình tham khảo: Le Nouveau Taxi, Le nouvel Espace, Sans Frontier

Nội dung ôn tập thi công chức môn tiếng Trung Quốc

Thí sinh được kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết môn tiếng Trung Quốc, dạng bài trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính, mỗi câu hỏi bao gồm 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

Thời gian làm bài: 30 phút (30 câu hỏi)

Trình độ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nội dung: dùng để giao tiếp hàng ngày

Giáo trình tham khảo:Giáo trình tiếng Trung giao tiếp ( giáo trình hán ngữ 1,2,3)

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm