Tài liệu thi công chức chuyên ngành xây dựng TP Hà Nội

Đề cương thi công chức sở xây dựng Tp Hà Nội

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành mã nhóm XD kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019. Đây là đề cương chính thức ôn thi công chức sở xây dựng năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Nội dung ôn thi công chức chuyên ngành xây dựng

Tài liệu thi công chức chuyên ngành xây dựngMột số văn bản luật quan trọng trong nội dung thi công chức Sở xây dựng

Đánh giá bài viết
1 2.739
Sắp xếp theo

Thi công chức - viên chức

Xem thêm