Tài liệu thi công chức tổng cục thống kê 2019

Tài liệu thi công chức tổng cục thống kê

Tổng cục thống kê đã chính thức có danh sách chỉ tiêu công chức năm 2019. Dưới đây là tài liệu ôn thi công chức 2019 của Tổng cục thống kê môn kiến thức chung. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

Để biết thêm chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm Kế hoạch thi công chức của Tổng cục thống kê 2019.

Đè cương ôn thi công chức môn kiến thức chung

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12

Luật thống kê số 89/2015/QH13

Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thống kê

Quyết định 54/2010/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ cơ cấu Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư

Quyết định 65/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 54/2010/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ Tổng cục Thống kê

Đánh giá bài viết
3 4.847
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm