Tài liệu học nghề, trung cấp như tài liệu học nghề điện dân dụng, tài liệu học trung cấp và các tài liệu có liên quan tới Trung cấp, Học nghề...

Giáo trình Thủy lực thủy văn Giáo trình Thủy lực thủy văn Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình Thủy lực thủy văn
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Giáo trình Thuỷ lực - thuỷ văn là công trình được biên soạn nhằm trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trang thái chuyển động, trên cơ sở đó học viên có thể tiếp thu được các kiến thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế xây dựng các công trình, thoả mãn các yêu cầu đổi mới về nội dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,1 MB

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Thiết kế đường ô tô là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên ngành cầu đường bộ. Nội dung môn học nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp thiết kế tuyến đường, các công trình trên đường để đảm bảo cho đường ô tô thực hiện vai trò của nó trong hệ thống giao thông vận tải một cách tốt nhất.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 639 KB

Giáo trình môn Sức bền vật liệu Giáo trình môn Sức bền vật liệu Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình môn Sức bền vật liệu
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Sức bền vật liệu là một môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,2 MB

Giáo trình môn Nền và Móng Giáo trình môn Nền và Móng Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình môn Nền và Móng
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Nền và Móng là một trong những bộ phận thiết yếu của các công trình xây dựng gắn liền với nền đất. Khi tính toán thiết kế và cả khi xây dựng đòi hỏi chúng ta đều phải nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm khá chặt chẽ.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 5 MB

Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề Tài liệu môn máy xây dựng

Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Giáo trình "Máy xây dựng" được biên soạn theo nội dung, chương trình đã được duyệt. Nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về chi tiết máy, về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy xây dựng thường được sử dụng trong thi công cầu đường.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 982 KB

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề) Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Giáo trình cơ học đất - địa chất được biên soạn làm cơ sở cho việc giảng dạy và học tập môn học Cơ học đất và địa chất công trình của học viên hệ trung học cầu đường của trường Trung học Cầu đường và dạy nghề thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 734 KB