Đề cương ôn thi công chức chuyên ngành văn hóa xã hội

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành văn hóa xã hội

Nội dung ôn tập thi công chức cấp xã năm 2019 môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh văn hóa xã hội. Đây là giới hạn ôn tập thi công chức chuyên ngành văn hóa xã hội bao gồm 2 phần là văn bản tham khảo và tải liệu ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Nội dung ôn tập thi công chức ngành văn hóa xã hội

Phần A. Văn bản tham khảo

  1. Luật bình đẳng giới năm 2006
  2. Bộ luật lao động 2012 (Khoản 1 điều 179; Khoản 1 điều 23)
  3. Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013
  4. Luật trẻ em số 102/2016/QH13
  5. Luật du lịch năm 2017
  6. Luật thể dục thể thao năm 2011, sửa đổi năm 2018
    .................

Phần B. Tài liệu ôn tập

Mời các bạn sử dụng file tải về để thuận cho việc nghiên cứu và ôn tập.

Đánh giá bài viết
1 3.186
Sắp xếp theo

Thi công chức - viên chức

Xem thêm