Tài liệu thi công chức Sở nội vụ năm 2019 TP Hà Nội

Đề cương ôn thi công chức sở nội vụ Tp Hà Nội 2019

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi công chức hành chính năm 2019 do sở nội vụ Tp Hà Nội ban hành. Tài liệu thi công chức Sở nội vụ năm 2019 bao gồm các mã nhóm NV1, NV2, NV3. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Tài liệu thi công chức môn chuyên ngành NV1

Tài liệu thi công chức ngành NV1

Tài liệu thi công chức môn chuyên ngành NV2

Tài liệu thi công chức NV2Tài liệu thi công chức môn chuyên ngành NV3

Tài liệu thi công chức NV3

Một số văn bản luật quan trọng trong nội dung thi công chức Sở Nội vụ

Đánh giá bài viết
1 2.725
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm