Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Cách tính tiền lương giáo viên theo hệ số và khi cải cách tiền lương

Trong năm 2024, cụ thể là từ ngày 1.7.2024, khi chính sách cải cách tiền lương 2024 được thực hiện thì hệ số lương của giáo viên sẽ có sự khác biệt. Vậy cách tính lương giáo viên theo quy định mới nhất như thế nào? VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn chi tiết cách tính lương giáo viên năm 2024.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
40 144.209
Sắp xếp theo

    Văn bản giáo dục

    Xem thêm