Bộ đề ôn luyện VioEdu Toán lớp 4 năm 2023

Đề ôn luyện VioEdu Toán lớp 4 năm 2023

Bộ đề ôn luyện VioEdu Toán lớp 4 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh của Đấu trường Toán học lớp 4 Vioedu.

Đề thi VioEdu Toán lớp 4 Số 1

Câu 1. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

1 yến bằng với đáp án nào dưới đây?

A. 10 tạ

B. 100kg

C. 100 tạ

D.10kg

Đáp án: 10 kg

Câu 2. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho biểu thức A=3×a+15

Với a=9 thì biểu thức A có giá trị là: .....

Trả lời: 42

Câu 3. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Bảng sau thể hiện số câu trả lời đúng của 4 tổ trong lớp 4A.

Toán lớp 4

Mỗi bông hoa là một câu trả lời đúng.

Hỏi tổ có ít câu trả lời đúng nhất là tổ nào?

A. Tổ 3

B. Tổ 1

C. Tổ 4

D.Tổ 2

Đáp án: Tổ 3

Câu 4. Bạn hãy sắp xếp các phép tính sau theo kết quả từ bé đến lớn.

A. 1234 × 2

B. 450 × 9

C. 1111 × 5

Đáp án: A < B < C

Câu 5. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Số 4570 gồm:

A. 4 đơn vị, 5 nghìn, 7 trăm, 0 chục.

B. 4 trăm, 5 nghìn, 7 chục, 0 đơn vị.

C. 4 nghìn, 5 trăm, 7 chục, 0 đơn vị.

D. 4 chục, 5 nghìn, 7 trăm, 0 đơn vị.

Đáp án: 4 nghìn, 5 trăm, 7 chục, 0 đơn vị.

..............

Đề thi VioEdu Toán lớp 4 Số 2

Câu 1. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Số dư của phép chia 779 : 18 là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Đáp án: 5.

Câu 2. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho biểu thức: A = 13 × 20

Giá trị của biểu thức A là: ....

Trả lời: 260

Câu 3. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Giá trị của biểu thức 36 × a, với a = 23 là:

A. 828

B. 825

C. 826

D. 827

Đáp án: 828

Câu 4. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho A = 120 × 35

Kết quả của A là: ...

Đáp án: 4200.

Câu 5. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

An hỏi Dương: “ Anh hơn 30 tuổi phải không?”. Anh Dương nói: “Sao già thế! Nếu tuổi của anh nhân với 66 thì được số có 3 chữ số, hai chữ số cuối chính là tuổi của anh”.

Tuổi của anh Dương là: ...

Trả lời:

Gọi số tuổi của anh Dương là ¯¯¯¯¯ab (a>0, a,b là chữ số)

Vì 30×6=180 nên ¯¯¯¯¯ab không quá 30 nhân với 6 sẽ được số có ba chữ số không quá 180.

Suy ra: ¯¯¯¯¯ab nhân với 6 sẽ được số có chữ số hàng trăm là 1. Ta có phép tính:

Vậy số tuổi của anh Dương là: 20.

Đáp án: 20.

..................

Còn tiếp

Bộ đề ôn luyện VioEdu Toán lớp 4 có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo.

Đánh giá bài viết
18 3.597
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 4

Xem thêm