Phiếu Chính tả lớp 3 Sách mới

Chính tả lớp 3 với các Phiếu luyện viết chính tả bám sát nội dung Phần Viết trong sách giáo khoa Tiếng Việt chương trình mới, nhằm giúp các em rèn luyện chữ viết cùng các kĩ năng làm bài tập chính tả. Đặc biệt, các Phiếu chính tả đều chèn sẵn oli và có phần chữ viết mẫu cho các em nhìn theo. Chúc các em học tập tốt môn Tiếng Việt lớp 3.