19 vòng Trạng Nguyên lớp 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
19 VÒNG TRẠNG NGUYÊN LỚP 2
Vòng 1
Bài 1: Trâu vàng uyên bác.
Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, hiệu toán học hoặc phép tính phù hợp
vào chỗ trống còn thiếu.
ngày nên ..............
Trong đầm đẹp bằng ..................
Làm v.......ệc
.......ài học
Học ........inh
Công ......... như núi thái sơn
......... như mẹ hiền
.............hăm ch
công mài ..............
Bạn ..........è
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp
án cho sẵn.
Câu hỏi 1:
Trong khổ thơ 3 của bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi" thì ngày hôm qua lại
trên hạt gì?
hạt nhãn
hạt bưởi
hạt cốm
hạt lúa
Câu hỏi 2:
Trong các từ sau, từ o không chỉ đồ dùng học tập của học sinh?
búa
sách
vở
bút
Câu hỏi 3:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trong khổ thơ 2 của bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi" thì ngày hôm qua lại
trên cái gì?
cành bưởi trong vườn
cành tre trong ờn
cành táo trong ờn
cành hoa trong ờn
Câu hỏi 4:
Trong bài tập đọc "Có công mài sắt, ngày nên kim", ai người đang mài thỏi
sắt?
cụ
cậu
thầy giáo
giáo
Câu hỏi 5:
Trong các từ sau, từ o không chỉ hoạt động của học sinh?
tập viết
tập
sửa máy
nghe giảng
Câu hỏi 6:
Trong các từ sau, từ o chỉ hoạt động của học sinh?
đi cấy
đọc bài
bán hàng
chạy xe
Câu hỏi 7:
Trong các từ sau, từ o không chỉ tính nết của học sinh?
chăm chỉ
cần
tập thể hình
hăng hái
Câu hỏi 8:
Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả?
quyển nịch
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
quyển lịch
quyển sách
quyển vở
Câu hỏi 9:
Trong các từ sau, từ o không chỉ đồ dùng học tập của học sinh?
thước kẻ
cái cày
bút chì
cục tẩy
Câu hỏi 10:
Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả?
ngày tháng
cái thang
hòn than
hòn thang
Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp
án cho sẵn.
Câu hỏi 1:
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Bé quét nhà ..........ạch sẽ."
Câu hỏi 2:
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Con ong chăm ..............h đi lấy
mật."
Câu hỏi 3:
Điền chữ còn thiếu vào câu sau: "Xóm làng .............anh bóng mát cây."Câu hỏi 4:
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Thầy giáo đọc, học sinh ..........iết."
Câu hỏi 5:
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Bé gấp quần áo .............ọn gàng."
Câu hỏi 6:
Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Em trồng thêm một cây na. xanh
vẫy gọi như ............à gọi chim."
Câu hỏi 7:
Điền vần "un" hoặc "ung" vào chỗ trống. "Đuôi quẫy t............. tia nắng. Miệng
đớp vầng trăng đầy."

Ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2

19 vòng Trạng Nguyên lớp 2 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời các bạn tham khảo.

Tải trọn bộ tài liệu tại đây: 19 vòng Trạng Nguyên lớp 2. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác như: Toán lớp 2, Tiếng Anh lớp 2, Tiếng Việt lớp 2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trạng Nguyên Tiếng Việt Xem thêm