Trọn bộ tài liệu Mô đun 3

Trọn bộ tài liệu Mô đun 3 bao gồm tổng hợp toàn bộ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông cốt cán Mô Đun 3 và những dạng câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn Mô đun 3, Kế hoạch đánh giá mô đun 3,... ở các cấp tiểu học, THCS và cả THPT hỗ trợ thầy cô nhanh chóng hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 3 trong chương trình GDPT 2018 của mình một cách tốt nhất.

Tài liệu đang tiếp tục được cập nhật thêm.

Sau chuỗi hướng dẫn trả lời câu hỏi tập huấn modul 1, modul 2, mời các bạn tiếp tục tham khảo thêm các Nội dung tập huấn modul 3, hướng dẫn trả lời đáp án modul 3, Mẫu giáo án minh họa mô đun 3 như sau:

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 Tiểu Học

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 THPT

Có 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới. Các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021 nhằm hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trên đây là những nội dung của Mô Đun 3 mà các thầy cô có thể tham khảo và lưu ý nhé!

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

3. Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học/THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

4. Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

>>> Danh sách Mô Đun trong Chương trình GDPT 2018

....................

Trên đây là nội dung chi tiết của Trọn bộ tài liệu Mô đun 3. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Các dạng bài tập Mô đun 2 Tiểu Học- Tất cả các môn:

Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 Tiểu Học - Tất cả các môn:

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 THCS

Mẫu bài dạy minh họa các môn THCS - Tất cả các môn:

Đánh giá bài viết
7 55.282
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm