Mẫu giáo án minh họa môn Địa lý mô đun 2 THCS

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Mẫu giáo án minh họa môn Địa đun 2 THCS
Trường:.............
Tổ: ..........
Họ tên giáo viên:.................
TÊN BÀI DẠY: LỚP V KHÍ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Địa lí.; lớp: 6
Thời gian thực hiện: (01 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí.
- Biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.
- Biết các tầng của lớp vỏ khí: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao đặc điểm
chính của mỗi tầng.
- Biết được tên các khối khí trên trái đất
2. Năng lực, phẩm chất
Phẩm chất,
năng lực
YCCĐ
STT
1. Năng lực địa
Nhận thức
Khoa học địa
theo không
gian
Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần
trong lớp vỏ khí.
(1)
Vận dụng
kiến thức
- vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.
(2)
Tìm hiểu địa
lí/ Khai thác
- Biết các tầng của lớp vỏ khí: tầng đối lưu, tầng nh lưu, các
(3)
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
tài liệu văn
bản, hình
ảnh, sở đồ
tầng cao đặc điểm chính của mỗi tầng.
- Biết được tên các khối khí trên trái đất
(4)
2. Năng lực chung
Giao tiếp hợp
tác
Thảo luận
(4)
Tự học
Nghiên cứu thông tin, m hiểu
(5)
Ngôn ng
Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh trình y ý tưởng
thảo luận
3. Phẩm chất chủ yếu
Chăm chỉ
Trách nhiệm
- Tích cực tham gia các hoạt động trách nhiệm cao
thức bảo vệ môi trường
(6)
(7)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- đồ các khối khí.
- Tranh ảnh, video một số các hiện tượng thời tiết , video về nế mất ôxi trong 5 giây
điều khủng khiếp sẽ xảy ra với nhân loại.
- Phiếu học tập.
- Bảng kiến thức.
2. Đối với học sinh: ch, vở, đồ dùng học tập.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động
học
Mục tiêu
(STT yêu
cầu cần
Nội dung dạy học
trọng m
Phương pháp
, thuật dạy
Phương án đánh giá
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
(1 tiết)
đạt)
học
Hoạt động
1.Khởi động
1
Thấy được Vai t
của khí Oxi
Dạy học khám
phá
HS trả lời được điều
sẽ xảy ra nếu bị
không có oxi ?
Hoạt động
2.Hình thành
kiến thức
2
3,4
4
- m hiểu thành
phần của không khí
- m hiểu cấu tạo
của lớp vỏ khí (Khí
quyển)
- m hiểu các khối
khí
- Giải quyết
vấn đề/ đàm
thoại
- Dạy học hợp
tác/ Phòng
tranh
Dạy học hợp
tác/ Cặp đôi
- HS t lời được thành
phần của không khí,
mỗi thành phần chiếm
tie lệ bao nhiêu?
- Cấu tạo của lớp vỏ
khí đặc điểm của
từng tầng?
- Đặc điểm của khối
khí nóng, lạnh, biển
lục địa?
Hoạt động 3.
Vận dụng
củng cố
3
4
3
- Kể n các tầng của
khí quyển.
- Kể n các khối khí
- Biết vị trí, đặc điểm
của các tầng trong lớp
vỏ khí.
- Dạy học giải
quyết vấn đề.
GV đánh giá quá trình
thông qua các câu trả
lời, HS đánh giá kết
quả.
Hoạt động 4.
Vận dụng thực
tiễn
- HS cần làm để
giảm ô nhiễm không
khí?
- Hiện tượng thời tiết
cực đoan xảy ra trên
phạm vi Việt Nam
Khám phá
GV đánh giá quá trình
thông qua các câu trả
lời của học sinh

Kế hoạch bài dạy môn Địa lý Mô đun 2

Mẫu giáo án minh họa môn Địa lý mô đun 2 THCS được VnDoc sưu tầm và chia sẻ là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Trường:.............

Tổ: ..........

Họ và tên giáo viên:.................

TÊN BÀI DẠY: LỚP VỎ KHÍ

Môn học/Hoạt động giáo dục: Địa lí.; lớp: 6

Thời gian thực hiện: (01 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí.

- Biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.

- Biết các tầng của lớp vỏ khí: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao và đặc điểm chính của mỗi tầng.

- Biết được tên các khối khí trên trái đất

2. Năng lực, phẩm chất

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ

STT

1. Năng lực địa lí

Nhận thức Khoa học địa lí theo không gian

Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí.

(1)

Vận dụng kiến thức

- vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.

(2)

Tìm hiểu địa lí/ Khai thác tài liệu văn bản, hình ảnh, sở đồ

- Biết các tầng của lớp vỏ khí: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao và đặc điểm chính của mỗi tầng.

- Biết được tên các khối khí trên trái đất

(3)

(4)

2. Năng lực chung

Giao tiếp hợp tác

Thảo luận

(4)

Tự học

Nghiên cứu thông tin, tìm hiểu

(5)

Ngôn ngữ

Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh trình bày ý tưởng và thảo luận

 

3. Phẩm chất chủ yếu

Chăm chỉ

Trách nhiệm

- Tích cực tham gia các hoạt động và có trách nhiệm cao

-Ý thức bảo vệ môi trường

(6)

(7)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- Sơ đồ các khối khí.

- Tranh ảnh, video một số các hiện tượng thời tiết , video về nế mất ôxi trong 5 giây điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với nhân loại.

- Phiếu học tập.

- Bảng kiến thức.

2. Đối với học sinh: Sách, vở, đồ dùng học tập.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(1 tiết)

Mục tiêu (STT yêu cầu cần đạt)

Nội dung dạy học

trọng tâm

Phương pháp, kĩ thuật dạy học

Phương án đánh giá

Hoạt động 1.Khởi động

1

Thấy được Vai trò của khí Oxi

Dạy học khám phá

HS trả lời được điều gì sẽ xảy ra nếu bị không có oxi ?

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

2

3,4

4

- Tìm hiểu thành phần của không khí

- Tìm hiểu cấu tạo của lớp vỏ khí (Khí quyển)

- Tìm hiểu các khối khí

- Giải quyết vấn đề/ đàm thoại

- Dạy học hợp tác/ Phòng tranh

Dạy học hợp tác/ Cặp đôi

- HS tả lời được thành phần của không khí, mỗi thành phần chiếm tie lệ bao nhiêu?

- Cấu tạo của lớp vỏ khí và đặc điểm của từng tầng?

- Đặc điểm của khối khí nóng, lạnh, biển và lục địa?

Hoạt động 3.

Vận dụng củng cố

3

4

3

- Kể tên các tầng của khí quyển.

- Kể tên các khối khí

- Biết vị trí, đặc điểm của các tầng trong lớp vỏ khí.

- Dạy học giải quyết vấn đề.

GV đánh giá quá trình thông qua các câu trả lời, HS đánh giá kết quả.

Hoạt động 4.

Vận dụng thực tiễn

 

- HS cần làm gì để giảm ô nhiễm không khí?

- Hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trên phạm vi Việt Nam thời gian gần đây.

Khám phá

GV đánh giá quá trình thông qua các câu trả lời của học sinh

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1: Khởi động

pháp - kĩ thuật: Dạy học khám phá

Chơi trò chơi “Ai nhanh hơn

Phương tiện: máychiếu, video về nếu mất ôxi trong 5 giây điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với nhân loại.

Mục tiêu:

- HS thấy được vai trò của khí Ôxi với sự sống.

Tạo hứng thú với bài học ->Kết nối với bài học ...

Các bước hoạt động

Bước 1: GV phổ biển thể lệ trò chơi: Ai nhanh hơn

- Cả lớp cùng quan sát trong 1 phút.

- Cử 3 HS của 3 tổ lên bảng, trong vòng 2 phút cùng ghi lên bảng những điều khủng khiếp sẽ xảy với con người nếu mất Ô xi trong 5 giây?

Bước 2: GV tổ chức trò chơi.

Bước 3: Tổng kết, khen thưởng cho HS.

Bước 4: GV dẫn dắt vào vấn đề: Trò chơi vừa rồi cho các em thấy Ôxi là một thành phần trong lớp vỏ khí mà chúng ta đang sống và có vai trò hết sức quan trọng, vậy lớp vỏ khí này gồm những thành phần nào, cấu tạo ra sao và đóng vai trò gì với Trái Đất. Bài học hôm nay cô cùng các em sẽ làm rõ.

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

1. Thànhphầncủa không khí

2. Mục tiêu: 2

3. Tổ chức hoạt động

Bước 1: GV yêu cầu HS đọc và khai thác thông tin SGK, biểu đồ hình 45 (trang 4) cho biết:

- Các thành phần của không khí?

- Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

- Thành phần nào chiếm vai trò quan trọng nhất?

Bước 2: HS suy nghĩ trả lời.

Bước 3: GV nhận xét, chuẩn kiến thức.

Mở rộng: GV nói thêm về vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất để làm rõ hơn vai trò của hơi nước trong khí quyển.

4. Sản phẩm

Thành phần của không khí:

+ Khí Nitơ chiếm 78%.

+ Khí ô xi chiếm 21%.

+ Hơi nước và các khí khác: 1%.

- Lượng hơi nước tuy chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sương mù...

II. Tìm hiểu cấu tạo của lớp vỏ khí (Khí quyển)

1. Mục tiêu:

Tổ chức hoạt động

GV yêu cầu HS làm việc nhóm

Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ hình 46, khai thác thông tin SGK, hiểu biết cá nhân thảo luận theo nhóm (10 phút) với các nhiệm vụ (Phiếu học tập)

Mẫu giáo án minh họa môn Địa lý mô đun 2 THCS

Bước 2: HS thực hiện nhiệm trong vòng 10 phút, sau hết 10 phút hs treo bảng kết quả lên bảng

Bước 3: HS ở các nhóm khác đi xem đối chiếu kết quả và đưa ra các câu hỏi phản biện

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

* Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho HS.

3. Sản phẩm

BẢNG KIẾN THỨC

Đặc điểm các tầng khí quyển

Tầng khí quyển

Độ cao

Đặc điểm

Tầng đối lưu

Từ 0 – 16km.

- Nằm sát mặt đất.

- Tập trung 90% không khí .

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao

- Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng

- Nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng.

Tầng bình lưu

Từ 16 - 80km.

- Trên tầng đối lưu cao 16-80 km .

- Có lớp ôdôn lớp này có tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người

Các tầng cao của khí quyển

Trên 80km.

- Nằm trên tầng bình lưu.

- Không khí cực loãng.

III. Tìm hiểu các khối khí

1/ Mục tiêu: 4

Tổ chức hoạt động

Hoạt động theo cặp đôi

Bước 1:

- GV căn cứ vào vị trí hình thành và bề mặt tiết xúc mà ta chia thành các khối khí khác nhau.

- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ các khối khí,

đọc và khai thác SGK mục 3, lựa chọn thông tin điền vào phiếu học tập.

PHIẾU HỌC TẬP 2

Đặc điểm các khối khí

Tên khối khí

Đặc điểm

Nơi hình thành

     
     
     
     

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, có thể so sánh kết quả làm việc với bạn bên cạnh để hoàn thành nội dung.

GV quan sát HS làm việc, hỗ trợ HS.

Bước 3: Cá nhân báo cáo kết quả làm việc.

Bước 4: GV đánh giá nhận xét kết quả làm việc của HS (chọn một vài sản phẩm giống và khác biệt nhau giữa các HS để nhận xét, đánh giá) và chuẩn kiến thức.

3. Sản phẩm

Đặc điểm các khối khí

Tên khối khí

Đặc điểm

Nơi hình thành

Nóng

Nhiệt độ cao.

Vùng vĩ độ thấp.

Lạnh

Nhiệt độ thấp.

Vùng vĩ độ cao.

Đại dương

Độ ẩm lớn.

Biển, đại dương.

Lục địa

Khô.

Đất liền.

C. Phương án đánh giá

- GV đánh giá quá trình thông qua các câu trả lời, két quả thảo luận của học sinh.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Mẫu giáo án minh họa môn Địa lý mô đun 2 THCS. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 978
Sắp xếp theo

Dành cho Giáo Viên

Xem thêm