Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
MÔN: ĐỊA 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày 7 tháng 12 năm 2018
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra- đánh giá nhận thức của học sinh về:
- Đặc điểm dân - hội của đồng bằng sông Hồng.
- Đặc điểm dân - hội của Bắc Trung Bộ.
- Giải thích được việc phát triển nông- lâm- ngư đã tạo điều kiện khai thác thế mạnh Bắc
Trung Bộ.
- Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực, thực phẩm đồng bằng sông Hồng.
2. năng:
- Rèn năng vẽ biểu đ đường, nhận xét, giải thích.
- năng tính toán, duy tổng hợp.
3. Thái độ:
- Ý thức tự giác học tập.
- Yêu thích môn học địa lí.
- Nghiêm túc làm bài kiểm tra.
4. Năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, trình bày, tự học.
- Năng lực tinh toán, năng lực sử dụng biểu đồ, số liệu thống kê.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA(đính kèm trang sau)
III. NỘI DUNG ĐỀ (đính kèm trang sau)
IV. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1
Địa
dân
Nhận biết được sự
thay đổi cấu dân
số nước ta hiệ nay
4
1
Chủ đề 2
Địa
kinh tế
Biết được cấu
thế mạnh các
nhân tố quan trọng
ảnh hưởng của một
số ngành KT nước
ta
Biết được thế mạnh
của một số ngành
KT nước ta
7
4,5
Chủ đề 3
Phân hoá
lãnh thổ
Nhận biêt được đặc
trung về vị trí, một
số thế mạnh của các
vùng kinh tế nước ta
Trình bày được
nhũng thuận lợi k
khăn về ĐKTN
cũng như biết đọc
bản đó tìm hiểu về
một số thế mạnh Kt
các vùng
Biết vẽ phân tích
biểu đồ để thấy
được sự thayđổi tích
cưc về chuyển dịch
cấu kinh tế của
vùng ĐBSH
1
1
1
1
12
4,5
Tổng
9
5
13
4
1
1
23
10
Tỉ lệ phần
trăm
50%
40%
10%
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2018 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ: 01
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
MÔN: ĐỊA LÝ 9
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 7/12/2018
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Học sinh kín đáp án bằng bút chì cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra được phát.
Câu 1: Loại tài nguyên rất quý giá, không thể thiếu trong quá trình sản xuất nông nghiệp là:
A. khí hậu B. đất C. nước D. sinh vật
Câu 2: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Thừa Thiên - Huế B. Thanh Hóa C. Ngh An D. Quảng Ngãi.
Câu 3: Gỗ chỉ được phép khai thác các khu rừng nào của ớc ta?
A. Rừng đặc dụng. B. Rừng sản xuất. C. Rừng phòng hộ. D. Vườn quốc gia.
Câu 4: Di sản văn hóa thế giới Bắc Trung Bộ đã được UNESCO công nhận :
A. Phong Nha- Kẻ Bàng B. Ph cổ Hội An C. Di tích Sơn D. Cố đô Huế
Câu 5: Cây ơng thực nước ta bao gồm:
A. lúa, ngô, khoai, sắn. B. a, ngô, đậu tương, lạc.
C. lạc, khoai,sắn, mía. D. mía, đậu tương, khoai, sắn.
Câu 6: Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sản xuất đời sống của
nhân dân ng Bắc Trung Bộ là:
A. sở hạ tầng thấp kém B. mật độ dân thấp
C. thiên tai thường xuyên xảy ra. D. tài nguyên hạn chế
Câu 7: Trong các ngành kinh tế sau đây, ngành nào thế mạnh nhất ng Duyên hải Nam Trung
Bộ?
A. Ngư nghiệp B. Lâm nghiệp C. Nông nghiệp D. Công nghiệp
Câu 8: Việt Nam bao nhiêu dân tộc anh em?
A. 51 B. 53 C. 52 D. 54
Câu 9: ng suất lúa của ĐBSH cao nhất do:
A. diện tích lớn nhất B. sản lượng lớn nhất C. trình độ thâm canh cao D. dân số đông
Câu 10: Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định về năng suất là:
A. độ phì của đất B. giống cây trồng C. nước D. thời tiết, khí hậu
Câu 11: Khó khăn của tài nguyên đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Duyên hải Nam Trung
Bộ là:
A. diện tích đất trống, đồi núi trọc nhiều B. qu đất nông nghiệp hạn chế
C. đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. D. ng đồng bằng độ dốc lớn.
Câu 12: Thế mạnh nổi bật về lao động nước ta là:
A. tiếp thu khoa học thuật nhanh B. phẩm chất cần cù
C. dồi dào, tăng nhanh D. nhiều kinh nghiệm sản xuất
Câu 13: Văn a Việt Nam phong phú, giàu bản sắc do có:

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì I môn Địa lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn Địa. Mời các bạn cùng tham khảo

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm