Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 1 (1,5điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 8xy 4x b) x
2
- y
2
-5(x - y)
Bài 2 (1,5 điểm)
1. Tìm x biết: a) x
2
-5x = 0 b) ( x + 3)
2
- 4 = 0
2. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x.
A = (x+1)(x
2
- x + 1) x
3
+ 2
Bài 3(2 điểm)
Cho biÓu thøc
2
8
2 2 4
x x
P
x x x
(với x
2; x
-2)
a) Rót gän biÓu thøc P.
b) Tính giá trị của P khi x = 1
c) Tìm giá trị nguyên của x để P nguyên
Bài 4(4,5 điểm)
1. (1,5 điểm) Cho
DEF vuông t¹i D, DE = 9cm, DF= 12cm
a) Tính diện tích tam giác DEF.
b) Gọi M, N lần lượt trung điểm của DE, DF. Tính MN
2. (3 điểm) Cho MNP vuông tại M, D trung điểm của NP. Gọi E F lần lượt
chân đường vuông góc hạ từ D đến cạnh MN, MP.
a) Tứ giác MEDF hình gì? sao?
b) Chứng minh: M đối xứng với N qua E.
c) Gọi K điểm đối xứng với D qua E. Chứng minh tứ giác KMDN hình thoi.
d) Đường thẳng PE cắt KN tại H. Chứng minh
1
2
KH
HN
.
Bài 5(0,5 điểm) Bài toán thực tế
Tâm vừa đi xem một căn biệt thự khu đô thị
Vincom Long Biên. Hình bên đồ tầng trệt của
căn nhà tuyệt đẹp này. Phòng ăn chung với bếp
phòng tắm đều là hình vuông diện tích lần lượt
64m
2
4m
2
. Phòng khách hình chữ nhật diện tích
96m
2
.
Hỏi tầng trệt diện tích bao nhiêu?
Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích thêm.
Họ tên học sinh:.......................................................Lớp:.....................................................
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018– 2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút.
Ngày kiểm tra: 11/12/2018
ĐỀ 1
64m
2
96m
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC I (ĐỀ 1)
MÔN : TOÁN 8. Năm học 2018 - 2019
Nội dung
Đáp án
Biểu
điểm
Bài 1
(1,5đ)
a) 8xy 4x = 4x (2y 1)
0.75 đ
b) x
2
- y
2
-5(x - y) = (x y) (x+y) 5(x- y) = (x-y)(x+y-5)
0.75 đ
Bài 2
(1,5 đ)
1) a) x =0 hoặc x=5
b) x= -1 hoặc x = -5
2) A = 3. Biểu thức trên không phụ thuộc vào biến x.
0.5 đ
0.5 đ
0,5 đ
Bài 3
(2 đ)
a)
2
8
2 2 4
x x
P
x x x
(với x
2 ; x
-2)
=
2
8
2 2 4
x x
x x x
0,25đ
=
2
( 2) ( 2) 8
4
x x x x
x
0.25 đ
=
2 2
2
2 2 8
4
x x x x
x
0.25 đ
=
2
4 8
4
x
x
=
4( 2)
( 2)( 2)
x
x x
=
4
2x
0,25đ
b)Thay x = 1 vào P, P =
4
1 2
= -4
Vậy x = 1 thì P = -4
0.5đ
c)
4
2
2
P Z Z x
x
Ư(4) =
1; 2; 4
Lập bảng tìm ra các giá trị của x
3;1;0;4;;6
0,25đ
0,25đ
Bài 4
(4,5 đ)
1.
N
M
E
D
F
a)Tính diện tích tam giác DEF bằng 54cm
2
b)Tính EF = 15cm
Chứng minh MN đường trung bình của tam giác DEF
MN = 7,5cm
0,25đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2.
- V hình đúng đến câu a
I
H
K
E
F
D
N
M
P
0,25 đ
a) Xét tứ giác MEDF
- Chỉ ra
· · ·
0
90 MFD MED EMF
. Từ đó MEDF là hình
chữ nhật
0,5đ
0,5đ
b) DE // MP (cùng vuông góc với MN), D trung điểm
NP
=> E trung điểm của MN=> M đối xứng với N qua E
0,5đ
0,25đ
c) Xét tứ giác KMDN ME = NE
KE = DE
KD
MN tại E
=> Tứ giác KMDN hình thoi
0,25 đ
0,25đ
d) Gọi I trung điểm của HN
Ta ID đường TB của tam giác HNP=> ID //HP
Xét tam giác KID chứng minh H trung điểm của KI
=>KH = HI = IN =>
1
2
KH
HN
0.25đ
0,25đ
Bài 5:
(0,5 đ)
Cạnh của phòng ăn là:
64
=8m
Cạnh của phòng tắm là:
4
=2m
Chiều rộng tầng trệt là: 8+2 =10 m
Chiều dài phòng khách:
96:8 =12m
Chiều dài tầng trệt là: 12+ 8 =20m
Diện tích tầng trệt là: 10.20 =200m
2
0,25đ
0,25đ
8m
8m
2m

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019. Đề thi gồm 2 đề với 5 câu hỏi kèm theo đáp án giúp các bạn ôn tập là củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới, mời các bạn tham khảo.

............................................

Mời các bạn tải: Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm học 2018 - 2019

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm