Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 4)

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 phòng GD&ĐT Bảo Lộc, Lâm Đồng là đề thi học kì II môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Với đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán này, các em có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Toán lớp 8 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Toán lớp 9.

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Đề 1

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Đề 1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng.Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

a. Hai phương trình gọi là tương đương khi chúng có cùng số nghiệm.

b. Phương trình bậc nhất một ẩn có một nghiệm duy nhất.

c. Phương trình bậc nhất một ẩn có vô số nghiệm.

d. Phương trình một ẩn có vô số nghiệm.

Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

a. Hai tam giác cân có một góc bằng nhau thì đồng dạng

b. Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

c. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau

d. Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau

Câu 11. (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 35km/h, lúc về ôtô chạy với vận tốc bằng 6/5 vận tốc lúc đi nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 12. (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Từ B kẻ tia Bx song song với AC (Tia Bx thuộc nửa mặt phẳng chứa C, bờ AB), tia phân giác của góc BAC cắt BC tại M và cắt tia Bx tại N.

a. Chứng minh: tam giác BMN đồng dạng với tam giác CMA.

b. Chứng minh: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 8

c. Từ N kẻ NE vuông góc với AC (E ∈AC), NE cắt BC tại I. Tính BI.

Đánh giá bài viết
48 7.621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Xem thêm