Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 phòng GD&ĐT Bảo Lộc, Lâm Đồng là đề thi học kì II môn Toán lớp 8 số 3 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Với đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 này, các em có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Toán lớp 8 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Toán lớp 9.

Thư viện đề thi VnDoc đã cập nhật Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2019 thành bộ đề. Mời các bạn vào bài Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm học 2018 - 2019 để tải về ôn tập.

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Anh - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 4)

PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Cho bất phương trình 2x − 3 > 5. Số nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình

a. 10 b. − 4 c. 0 d. 4

Câu 2. Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm thì diện tích đáy của hình chóp là:

a. 21cm2 b. 63cm2 c. 60cm2 d. 50cm2

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình |x − 3| = 9 là

a. {12} b. {6} c. {− 6; 12} d. {−12}

Đánh giá bài viết
206 54.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Xem thêm