Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 Sách mới

Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 chi tiết từng bộ sách: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều với đầy đủ nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Với phân phối chương trình học môn Toán này giúp các bạn học sinh cũng thuận tiện hơn việc soạn bài trước khi đến lớp. Mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu dưới đây.

Link tải chi tiết từng bộ sách:

1. Phân phối chương trình Toán 8 Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 8

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

S-ĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

Tập một

70

1

CHƯƠNG I. Đa thức

Bài 1. Đơn thức

2

2

Bài 2. Đa thức

1

3

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

2

4

Luyện tập chung

1

5

Bài 4. Phép nhân đa thức

2

6

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

1

7

Luyện tập chung

1

8

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

9

CHƯƠNG II. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Bài 6. Mở đầu về hằng đẳng thức.Hiệu hai bình phương

1

10

Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử

2

11

Bài 8 Bình phương của một tổng hay một hiệu

2

12

Luyện tập chung

2

13

Bài 9. Lập phương của một tổng hay một hiệu

2

14

Bài 10 Tổng và hiệu hai lập phương

2

15

Luyện tập chung

3

16

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

Ôn tập và kiểm tra A (Lần thứ nhất)

3

17

CHƯƠNG III.

Tứ giác

Bài 11. Tứ giác lồi

1

18

Bài 12. Hình thang cân

2

19

Luyện tập chung

1

20

Bài 13. Hình bình hành

1

21

Bài 14 Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

2

22

Luyện tập chung

2

23

Bài 15. Hình chữ nhật,

1

24

Bài 16 Hình thoi và hình vuông

2

25

Luyện tập chung

2

26

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

27

CHƯƠNG IV.Định lí Thalès

Bài 17. Định lí Thalès trong tam giác

2

28

Bài 18. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

2

29

Bài 19. Tính chất đường phân giác của tam giác

1

30

Luyện tập chung

2

31

Bài tập cuối chương VI

1

32

CHƯƠNG V.Dữ liệu và biểu đồ

Bài 20. Thu thập và phân loại dữ liệu

1

33

Bài 21. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

2

34

Bài 22. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

2

35

Luyện tập chung

2

36

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

37

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Công thức lãi kép

1

38

Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra

1

39

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

2

40

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam

2

41

Ôn tập và kiểm tra B (Lần thứ hai)

4

HỌC KÌ II

Tập hai

70

42

CHƯƠNG VI. Phân thức đại số

Bài 23. Phân thức đại số

1

43

Bài 24. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

2

44

Bài 25. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1

45

Luyện tập chung

2

46

Bài 26. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số

3

47

Bài 27. Phép nhân và phép chia phân thức đại số

2

48

Luyện tập chung

3

49

Bài tập cuối chương VI

1

50

CHƯƠNG VII.Hàm số và đồ thị

Bài 28. Phương trình bậc nhất một ẩn

2

51

Bài 29. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn

1

52

Luyện tập chung

2

53

Bài 30. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số

2

54

Bài 31. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất

2

55

Bài 32. Hệ số góc của đường thẳng

2

56

Luyện tập chung

2

57

Bài tập cuối chương VII

1

58

Ôn tập và kiểm tra C (Lần thứ ba)

3

59

CHƯƠNG VIII. Mở đầuvề tính xác suất của biến cố

Bài 33. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

1

60

Bài 34. Mô tả xác suất của biến cố bằng tỉ số

2

61

Bài 35. Xác suất thực nghiệm của một biến cố

1

62

Bài 36. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất vàứng dụng

2

63

Luyện tập chung

2

64

Bài tập cuối chương VIII

1

65

CHƯƠNG IX.Tam giác đồng dạng

Bài 37. Hình đồng dạng. Hai tam giác đồng dạng

2

66

Bài 38. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác

3

67

Luyện tập chung

2

68

Bài 39. Định lí Pythagore và ứng dụng

2

69

Bài 40. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

2

70

Luyện tập chung

2

71

Bài tập cuối chương IX

1

72

CHƯƠNG X. Một số hình khối trong thực tiễn

Bài 41. Hình chóp tam giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều

2

73

Bài 42. Hình chóp tứ giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều

2

74

Luyện tập chung

2

75

Bài tập cuối chương X

1

76

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính.

1

77

Ứng dụng định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiềucao, khoảng cách

1

78

Thực hiện tính toán trên phân thức đại số và vẽ đồ thị với phần mềm GeoGebra

1

79

Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel

1

80

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

81

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

4

TỔNG

55

44

17

10

14

140

Lưu ý: Kế hoạch dạy học chỉ mang tính gợi ý, giáo viên có thể chủ động lên kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và địa phương.

2. Phân phối chương trình Toán 8 Chân trời sáng tạo

1. Phân phối thời lượng theo các mạch nội dung

  • Số và Đại số 58 tiết
  • Hình học và Đo lường 52 tiết
  • Một số yếu tố Thống kê và Xác suất 20 tiết
  • Thực hành và trải nghiệm 10 tiết

2. Phân phối thời lượng theo chương, bài

TẬP MỘT (72 tiết)

Số tiết

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

28

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến

3

Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

4

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ

5

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử

4

Bài 5. Phân thức đại số

3

Bài 6. Cộng, trừ phân thức

4

Bài 7. Nhân, chia phân thức

3

Bài tập cuối chương 1

2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 2. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

8

Bài 1. Hình chóp tam giác đều. Hình chóp tứ giác đều

3

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

3

Bài tập cuối chương 2

2

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 3. ĐỊNH LÍ PYTHAGORE – CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP

20

Bài 1. Định lí Pythagore

3

Bài 2. Tứ giác

3

Bài 3. Hình thang

3

Bài 4. Hình bình hành. Hình thoi

4

Bài 5. Hình chữ nhật. Hình vuông

4

Bài tập cuối chương 3

3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

12

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

3

Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu

4

Bài 3. Phân tích dữ liệu

3

Bài tập cuối chương 4

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

4

Hoạt động 1.

1

Hoạt động 2.

1

Hoạt động 3.

2

HỌC KÌ II

TẬP HAI (68 tiết)

Số tiết

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

18

Bài 1. Khái niệm hàm số

4

Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số

4

Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ¹ 0)

4

Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng

3

Bài tập cuối chương 5

3

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH

12

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn

4

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất

4

Bài tập cuối chương 6

4

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 7. ĐỊNH LÍ THALÈS

12

Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác

3

Bài 2. Đường trung bình của tam giác

3

Bài 3. Tính chất đường phân giác trong tam giác

3

Bài tập cuối chương 7

3

CHƯƠNG 8. HÌNH ĐỒNG DẠNG

12

Bài 1. Hai tam giác đồng dạng

2

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

3

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

2

Bài 4. Hai hình đồng dạng

2

Bài tập cuối chương 8

3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

8

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số

3

Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

3

Bài tập cuối chương 9

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

6

Hoạt động 4.

2

Hoạt động 5.

2

Hoạt động 6.

2

3. Phân phối chương trình Toán 8 sách cũ

Kỳ I: 40 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết/tuần =12 tiết

Kỳ II: 30 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 26 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 tiết

Tuần

Tiết

Bài dạy

Học Kỳ I

Chương I: phép nhân và phép chia đa thức

1

1

Nhân đơn thức với đa thức

2

Nhân đa thức với đa thức

2

3

Luyện tập

4

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

3

5

Luyện tập

6

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

4

7

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

8

Luyện tập

5

9

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

10

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

6

11

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử

12

Luyện tập

7

13

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

14

Luyện tập

8

15

Chia đơn thức cho đơn thức

16

Chia đa thức cho đơn thức

9

17

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

18

Luyện tập

10

19

Ôn tập chương I

20

11

21

Kiểm tra 45’ (Chương I)

Chương II: phân thức đại số

22

Phân thức đại số

12

23

Tính chất cơ bản của phân thức

24

Rút gọn phân thức

13

25

Luyện tập

26

Quy đồng mầu thức nhiều phân thức

14

27

Luyện tập

28

Phép cộng các phân thức đại số

15

29

Luyện tập

30

Phép trừ các phân thức đại số

31

Luyện tập

16

32

Phép nhân các phân thức đại số

33

Phép chia các phân thức đại số

34

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

17

35

Luyện tập

36

Kiểm tra học kì I 90’ (cả hình học và đại số)

37

18

38

Ôn tập Học kì I

39

40

Trả bài kiểm tra học kì I (phần đại số)

Học kì II

Chương III: phương trình bậc nhất một ẩn

19

41

Mở đầu về phương trình

42

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

20

43

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

44

Luyện tập

21

45

Phương trình tích

46

Luyện tập

22

47

Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

48

23

49

Luyện tập

50

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

24

51

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

52

Luyện tập

25

53

54

Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính CASIO

26

55

56

Kiểm tra ch­ương III

Chương IV: bất phương trình bậc nhất một ẩn

27

57

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

58

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

28

59

Luyện tập

60

Bất phương trình một ẩn

29

61

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

62

Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)

30

63

Luyện tập

64

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

31

65

Ôn tập chương IV

66

Kiểm tra cuối năm 90’ (cả đại số và hình học)

32

67

33

68

Ôn tập cuối năm

34

69

35

70

Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần đại số)

Hình học 8

Kỳ I: 32 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 tiết

Kỳ II: 38 tiết

13 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 26 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết/tuần = 12 tiết

Tuần

Tiết

Bài dạy

Học Kỳ I

Chương I: tứ giác

1

1

Tứ giác

2

Hình thang

2

3

Hình thang cân

4

Luyện tập

3

5

Đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của hình thang

6

4

7

Luyện tập

8

Dựng hình bằng thước và com pa. Dựng hình thang

5

9

Luyện tập

10

Đối xứng trục

6

11

Luyện tập

12

Hình bình hành

7

13

Luyện tập

14

Đối xứng tâm

8

15

Luyện tập

16

Hình chữ nhật

9

17

Luyện tập

18

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

10

19

Luyện tập

20

Hình thoi

11

21

Luyện tập

22

Hình vuông

12

23

Luyện tập

24

Ôn tập ch­ương I

13

25

Kiểm tra ch­ương I

Chương II: đa giác. diện tích đa giác

26

Đa giác. Đa giác đều

14

27

Diện tích hình chữ nhật

28

Luyện tập

15

29

Diện tích tam giác

16

30

Luyện tập

17

31

Ôn tập học kì I

18

32

Học Kì II

19

33

Trả bài kiểm tra học kì I (phần hình học)

34

Diện tích hình thang

20

35

Diện tích hình thoi

36

Diện tích đa giác

Chương III: tam giác đồng dạng

21

37

Định lý Talet trong tam giác

38

Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet

22

39

Luyện tập

40

Tính chất đường phân giác của tam giác

23

41

Luyện tập

42

Khái niệm tam giác đồng dạng

24

43

Luyện tập

44

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

25

45

Trường hợp đồng dạng thứ hai

46

Trường hợp đồng dạng thứ ba

26

47

Luyện tập

48

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

27

49

Luyện tập

50

ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

28

51

Thực hành (đo chiều cao một vật, đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được)

52

29

53

Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính CASIO

54

Kiểm tra chương III

Chương IV: hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

30

55

Hình hộp chữ nhật

56

Hình hộp chữ nhật (tiếp)

31

57

Thể tích hình hộp chữ nhật

58

Luyện tập

32

59

Hình lăng trụ đứng

60

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

61

Thể tích của hình lăng trụ đứng

33

62

Luyện tập

63

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

64

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

34

65

Thể tích của hình chóp đều

66

Luyện tập

67

Ôn tập chương IV

35

68

Ôn tập cuối năm

69

70

Trả bài kiểm tra cuối năm (phần hình học)

.............................

Năm học 2023 - 2024 là năm đầu tiên giảng dạy chương trình SGK lớp 8 mới. Phân phối chương trình Toán 8 CTST năm học 2023 - 2024 được VnDoc đăng tải trên đây là phân phối theo chương trình SGK lớp 8 mới. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy chương trình mới. Mời thầy cô tham khảo chỉnh sửa phù hợp với kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Ngoài Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 sách mới năm học 2023 - 2024, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 cũng như các tài liệu dành cho giáo viên được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới.

Đánh giá bài viết
12 56.691
Sắp xếp theo

    Toán 8

    Xem thêm