Phân phối chương trình Toán 8 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Toán 8 sách Chân trời sáng tạo

VnDoc giới thiệu tới thầy cô Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu bao gồm phân phối chương trình môn Toán 8 cả năm năm học 2023 - 2024. Sau đây mời thầy cô tham khảo để lên kế hoạch bài dạy phù hợp với chương trình giảng dạy trong nhà trường.

1. Phân phối thời lượng theo các mạch nội dung

  • Số và Đại số 58 tiết
  • Hình học và Đo lường 52 tiết
  • Một số yếu tố Thống kê và Xác suất 20 tiết
  • Thực hành và trải nghiệm 10 tiết

2. Phân phối thời lượng theo chương, bài

TẬP MỘT (72 tiết)

Số tiết

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

28

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến

3

Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

4

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ

5

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử

4

Bài 5. Phân thức đại số

3

Bài 6. Cộng, trừ phân thức

4

Bài 7. Nhân, chia phân thức

3

Bài tập cuối chương 1

2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 2. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

8

Bài 1. Hình chóp tam giác đều. Hình chóp tứ giác đều

3

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

3

Bài tập cuối chương 2

2

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 3. ĐỊNH LÍ PYTHAGORE – CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP

20

Bài 1. Định lí Pythagore

3

Bài 2. Tứ giác

3

Bài 3. Hình thang

3

Bài 4. Hình bình hành. Hình thoi

4

Bài 5. Hình chữ nhật. Hình vuông

4

Bài tập cuối chương 3

3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

12

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

3

Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu

4

Bài 3. Phân tích dữ liệu

3

Bài tập cuối chương 4

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

4

Hoạt động 1.

1

Hoạt động 2.

1

Hoạt động 3.

2

HỌC KÌ II

TẬP HAI (68 tiết)

Số tiết

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

18

Bài 1. Khái niệm hàm số

4

Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số

4

Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ¹ 0)

4

Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng

3

Bài tập cuối chương 5

3

CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH

12

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn

4

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất

4

Bài tập cuối chương 6

4

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 7. ĐỊNH LÍ THALÈS

12

Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác

3

Bài 2. Đường trung bình của tam giác

3

Bài 3. Tính chất đường phân giác trong tam giác

3

Bài tập cuối chương 7

3

CHƯƠNG 8. HÌNH ĐỒNG DẠNG

12

Bài 1. Hai tam giác đồng dạng

2

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

3

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

2

Bài 4. Hai hình đồng dạng

2

Bài tập cuối chương 8

3

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

8

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số

3

Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

3

Bài tập cuối chương 9

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

6

Hoạt động 4.

2

Hoạt động 5.

2

Hoạt động 6.

2

.............................

Năm học 2023 - 2024 là năm đầu tiên giảng dạy chương trình SGK lớp 8 mới. Phân phối chương trình Toán 8 CTST năm học 2023 - 2024 được VnDoc đăng tải trên đây là phân phối theo chương trình SGK lớp 8 mới. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy chương trình mới. Mời thầy cô tham khảo chỉnh sửa phù hợp với kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Ngoài Phân phối chương trình Toán 8 Chân trời sáng tạo, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 cũng như các tài liệu dành cho giáo viên được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới.

Đánh giá bài viết
1 1.171
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm