Phân phối chương trình Toán 8 Kết nối tri thức

Phân phối chương trình Toán 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

VnDoc giới thiệu tới thầy cô Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tài liệu bao gồm phân phối chương trình môn Toán 8 cả năm năm học 2023 - 2024. Sau đây mời thầy cô tham khảo để lên giáo án phù hợp với chương trình giảng dạy trong nhà trường.

Tham khảo: Bộ SGK lớp 8 mới

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 8

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

S-ĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

Tập một

70

1

CHƯƠNG I. Đa thức

Bài 1. Đơn thức

2

2

Bài 2. Đa thức

1

3

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

2

4

Luyện tập chung

1

5

Bài 4. Phép nhân đa thức

2

6

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

1

7

Luyện tập chung

1

8

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

9

CHƯƠNG II. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Bài 6. Mở đầu về hằng đẳng thức.Hiệu hai bình phương

1

10

Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử

2

11

Bài 8 Bình phương của một tổng hay một hiệu

2

12

Luyện tập chung

2

13

Bài 9. Lập phương của một tổng hay một hiệu

2

14

Bài 10 Tổng và hiệu hai lập phương

2

15

Luyện tập chung

3

16

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

Ôn tập và kiểm tra A (Lần thứ nhất)

3

17

CHƯƠNG III.

Tứ giác

Bài 11. Tứ giác lồi

1

18

Bài 12. Hình thang cân

2

19

Luyện tập chung

1

20

Bài 13. Hình bình hành

1

21

Bài 14 Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

2

22

Luyện tập chung

2

23

Bài 15. Hình chữ nhật,

1

24

Bài 16 Hình thoi và hình vuông

2

25

Luyện tập chung

2

26

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

27

CHƯƠNG IV.Định lí Thalès

Bài 17. Định lí Thalès trong tam giác

2

28

Bài 18. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

2

29

Bài 19. Tính chất đường phân giác của tam giác

1

30

Luyện tập chung

2

31

Bài tập cuối chương VI

1

32

CHƯƠNG V.Dữ liệu và biểu đồ

Bài 20. Thu thập và phân loại dữ liệu

1

33

Bài 21. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

2

34

Bài 22. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

2

35

Luyện tập chung

2

36

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

37

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Công thức lãi kép

1

38

Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra

1

39

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

2

40

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam

2

41

Ôn tập và kiểm tra B (Lần thứ hai)

4

HỌC KÌ II

Tập hai

70

42

CHƯƠNG VI. Phân thức đại số

Bài 23. Phân thức đại số

1

43

Bài 24. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

2

44

Bài 25. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1

45

Luyện tập chung

2

46

Bài 26. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số

3

47

Bài 27. Phép nhân và phép chia phân thức đại số

2

48

Luyện tập chung

3

49

Bài tập cuối chương VI

1

50

CHƯƠNG VII.Hàm số và đồ thị

Bài 28. Phương trình bậc nhất một ẩn

2

51

Bài 29. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn

1

52

Luyện tập chung

2

53

Bài 30. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số

2

54

Bài 31. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất

2

55

Bài 32. Hệ số góc của đường thẳng

2

56

Luyện tập chung

2

57

Bài tập cuối chương VII

1

58

Ôn tập và kiểm tra C (Lần thứ ba)

3

59

CHƯƠNG VIII. Mở đầuvề tính xác suất của biến cố

Bài 33. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

1

60

Bài 34. Mô tả xác suất của biến cố bằng tỉ số

2

61

Bài 35. Xác suất thực nghiệm của một biến cố

1

62

Bài 36. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất vàứng dụng

2

63

Luyện tập chung

2

64

Bài tập cuối chương VIII

1

65

CHƯƠNG IX.Tam giác đồng dạng

Bài 37. Hình đồng dạng. Hai tam giác đồng dạng

2

66

Bài 38. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác

3

67

Luyện tập chung

2

68

Bài 39. Định lí Pythagore và ứng dụng

2

69

Bài 40. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

2

70

Luyện tập chung

2

71

Bài tập cuối chương IX

1

72

CHƯƠNG X. Một số hình khối trong thực tiễn

Bài 41. Hình chóp tam giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều

2

73

Bài 42. Hình chóp tứ giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều

2

74

Luyện tập chung

2

75

Bài tập cuối chương X

1

76

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính.

1

77

Ứng dụng định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiềucao, khoảng cách

1

78

Thực hiện tính toán trên phân thức đại số và vẽ đồ thị với phần mềm GeoGebra

1

79

Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel

1

80

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

81

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

4

TỔNG

55

44

17

10

14

140

Lưu ý: Kế hoạch dạy học chỉ mang tính gợi ý, giáo viên có thể chủ động lên kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và địa phương.

.............................

Phân phối chương trình Toán 8 KNTT năm học 2023 - 2024 là phân phối theo chương trình SGK lớp 8 mới. Hy vọng tài liệu Phân phối chương trình Toán 8 sách Kết nối tri thức mà VnDoc đăng tải ở trên sẽ giúp ích cho thầy cô. Mời thầy cô tham khảo chỉnh sửa phù hợp với kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Ngoài Phân phối chương trình Toán 8 Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 cũng như các tài liệu dành cho giáo viên được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới.

Đánh giá bài viết
1 1.343
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm