Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình Ngữ văn 8 năm học 2023 - 2024

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2023 - 2024 bao gồm phân phối chương trình Văn 8 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều. Tài liệu được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô giáo thuận tiên hơn trong phần soạn thảo giáo án. Dưới đây là nội dung phân phối chương trình môn Văn lớp 8 chi tiết. Mời các thầy cô cùng tham khảo

Link tải chi tiết từng sách:

1. Phân phối chương trình Văn 8 Chân trời sáng tạo

HỌC KÌ 1: 72 tiết

Bài 1

NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN YÊU (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 2 tiết;

Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1

Thơ 6 chữ, 7 chữ

Thực hiện trên lớp

Tiết 2, 3, 4

Trong lời mẹ hát

Nhớ đồng

Tiết 5

Những chiếc lá thơm tho

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Chái bếp

Tiếng Việt

Tiết 6, 7

Từ tượng thanh, tượng hình và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 8, 9

Làm một bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ

Bước 3: Làm thơ; bước 4: Chỉnh sửa: Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem kết quả đến lớp chia sẻ

Tiết 10

Viết đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ tự do

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Nói - nghe

Tiết 11, 12

Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác.

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 13

Ôn tập

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 2

NHỮNG BÍ ẨN CỦA THẾ GIỚI TỰ NHIÊN (14 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1, 2

Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên

Thực hiện trên lớp

Tiết 3, 4

Bạn đã biết gì về sóng thần?

Tiết 5, 6

Sao băng là gì và những điều cần biết về sao băng?

Tiết 7

Mưa tháng Giêng

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Những điều bí ẩn trong tập tính di cư của các loài chim

Tiếng Việt

Tiết 8, 9

Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 10, 11

Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 12, 13

Nghe và nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 14

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết

Bài 3

SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Tiết 1

Văn bản nghị luận: bằng chứng và đánh giá chủ quan; luận đề và luận điểm

Thực hiện trên lớp

Tiết 2, 3

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Tiết 4, 5

Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu

Tiết 6

Bài ca Côn Sơn

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI

Tiếng Việt

Tiết 7

Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 8, 9

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 10, 11

Trình bày ý kiến về một vấn đè xã hội.

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 12

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 4

SẮC THÁI CỦA TIẾNG CƯỜI (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1

Truyện cười

Thực hiện trên lớp

Tiết 2, 3, 4

Chùm VB 1, 2: Keo kiệt

Chùm VB 3, 4: Khoe khoang khoác lác

Tiết 5

Lợi ích của tiếng cười

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Văn hay

Tiếng Việt

Tiết 6, 7

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn và Thực hành Tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 8, 9

Viết bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 10, 11

Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 12

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 5

NHỮNG TẤN TRÒ ĐỜI (14 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1, 2

Hài kịch

Thực hiện trên lớp

Tiết 3, 4, 5

Ông Jourdain mặc lễ phục

Tiết 6, 7

Ông Tây An Nam

Tiết 8, 9

Loại vi trùng quý hiếm

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Cái chúc thư

Tiếng Việt

Tiết 10

Trợ từ, thán từ và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 11, 12

Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 13

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 14

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập và kiểm tra cuối kì: 4 tiết

HỌC KÌ 2: 68 tiết

Bài 6

TÌNH YÊU TỔ QUỐC (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1, 2

Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường

Thực hiện trên lớp

Tiết 2, 3, 4

Nam quốc sơn hà

Qua đèo Ngang

Tiết 5

Lòng yêu nước của nhân dân ta

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Chạy giặc

Tiếng Việt

Tiết 6, 7

Câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 8, 9

Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói nghe

Tiết 10, 11

Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 12

Ôn tập

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 7

YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 6 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1

Một số đặc điểm của văn bản truyện

Thực hiện trên lớp

Tiết 2,3,4

Bồng chanh đỏ

Bố của Xi-mông

Tiết 5,6

Đảo Sơn Ca

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Tí bụi

Tiếng Việt

Tiết 7,8

Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị và Thực hành Tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Nói quá, nói giảm, nói tránh và Thực hành Tiếng Việt

Viết

Tiết 9,10

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 11,12

Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 13

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập và kiểm tra giữa kì: 3 tiết

Bài 8

CÁNH CỬA MỞ RA THẾ GIỚI (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Tiết 1

Văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim

Thực hiện trên lớp

Tiết 2,3

Chuyến du hành về tuổi thơ

Tiết 4, 5

Mẹ vắng nhà – bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh

Tiết 6

Tình yêu sách

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Tốt-tô-chan: Khi trẻ con lớn lên trong tình yêu thương

Tiếng Việt

Tiết 7

Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 8, 9

Thuyết minh giới thiệu một cuốn sách

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 10, 11

Trình bày, giới thiệu về một cuốn sách

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 12

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 9

ÂM VANG CỦA LỊCH SỬ (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 2 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1, 2

Truyện lịch sử

Thực hiện trên lớp

Tiết 3, 4

Viên tướng trẻ và con ngựa trắng

Tiết 5, 6

Quang Trung đại phá quân Thanh

Tiết 7

Đại Nam quốc sử diễn ca

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Bến Nhà Rồng năm ấy…

Tiếng Việt

Tiết 8

Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 9, 10

Kể lại một chuyến đi

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 11, 12

Nắm bắt nội dung chính đã trao đổi về một vấn đề đời sống, thảo luận và trình bày lại nội dung đó

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 13

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Bài 10

CƯỜI MÌNH, CƯỜI NGƯỜI (11 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)

Phân bố số tiết

Ghi chú

Đọc

Tiết 1

Thơ trào phúng

Thực hiện trên lớp

Tiết 2, 3

Bạn đến chơi nhà

Tiết 4, 5

Tự trào I

Tiết 6

Hiểu rõ bản thân

Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp

Mắng học trò dốt II

Tiếng Việt

Tiết 7

Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ và Thực hành tiếng Việt

Thực hiện trên lớp

Viết

Tiết 8, 9

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

Mục tìm tư liệu (nằm trong bước 1), viết bài (bước 3), chỉnh sửa (bước 4): hướng dẫn HS thực hiện ở nhà, sau đó đem đến kết quả lớp chia sẻ.

Nói - nghe

Tiết 10

Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập

Tiết 11

Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp

Ôn tập và kiểm tra cuối kì: 4 tiết

2. Phân phối chương trình Văn 8 Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

STT

Bài

Số tiết

Số tiết

HỌC KÌ I (72 tiết)

1

Bài 1. Câu chuyện của lịch sử

Đọc VB Lá cờ thêu sáu chữ vàng

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Quang Trung đại phá quân Thanh

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Ta đi tới

Viết: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hoá)

Nói và nghe: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử)

3

1

2

1

1

3

1

2

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển

Đọc VB Thu điếu

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Thiên Trường vãn vọng

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Ca Huế trên sông Hương

Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại)

3

1

2

1

1

3

1

3

Bài 3. Lời sông núi

Đọc VB Hịch tướng sĩ

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Nam quốc sơn hà

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi
(ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)

3

1

2

1

1

3

1

4

Đọc mở rộng

2

5

Bài 4. Tiếng cười trào phúng trong thơ

Đọc VB Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Lai Tân

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng

Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống)

2

1

2

1

2

3

1

6

Bài 5. Những câu chuyện hài

Đọc VB Trưởng giả học làm sang

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Chùm truyện cười dân gian Việt Nam

Đọc VB Chùm ca dao trào phúng

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

3

1

2

1

1

3

1

7

Đọc mở rộng

2

8

Kiểm tra giữa học kì I

2

9

Trả bài kiểm tra giữa học kì I

1

10

Ôn tập cuối học kì I

2

11

Kiểm tra cuối học kì I

2

12

Trả bài kiểm tra cuối học kì I

1

HỌC KÌ II (68 tiết)

13

Bài 6. Chân dung cuộc sống

Đọc VB Mắt sói

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Lặng lẽ Sa Pa

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Bếp lửa

Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)

Nói và nghe: Giới thiệu về một cuốn sách (truyện)

3

1

3

1

1

3

1

14

Bài 7. Tin yêu và ước vọng

Đọc VB Đồng chí

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Lá đỏ

Đọc VB Những ngôi sao xa xôi

Thực hành tiếng Việt

Tập làm một bài thơ tự do

Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do

Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học)

2

1

1

2

1

2

2

1

15

Đọc mở rộng

1

16

Bài 8. Nhà văn và trang viết

Đọc VB Nhà thơ của làng cảnh Việt Nam

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Xe đêm

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống hiện nay)

2

1

2

1

2

3

1

17

Bài 9. Hôm nay và ngày mai

Đọc VB Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Choáng ngợp và đau đớn những cảnh báo từ loạt phim “Hành tinh của chúng ta”

Thực hành tiếng Việt

Đọc VB Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn

Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (tổ chức hợp lí nề nếp sinh hoạt của bản thân)

2

1

3

1

1

2

2

1

18

Đọc mở rộng

1

19

Bài 10. Sách – người bạn đồng hành

Đọc: Thách thức đầu tiên

Viết: Thách thức thứ hai

Nói và nghe: Về đích: Ngày hội với sách

4

2

2

20

Kiểm tra giữa học
kì II

2

21

Trả bài kiểm tra giữa học kì II

1

22

Ôn tập học kì II

2

23

Kiểm tra cuối học
kì II

2

24

Trả bài kiểm tra cuối học kì II

1

3. Phân phối chương trình Văn 8 sách cũ

Cả năm: 140 tiết

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II: 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

HỌC KÌ I

Tuần

Bài

Tiết

Nội dung

1

1

1, 2

Tôi đi học

3

Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

4

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

2

2

5, 6

Trong lòng mẹ

7

Trường từ vựng

8

Bố cục của văn bản

3

3

9

Tức nước vỡ bờ

10

Xây dựng đoạn trong văn bản

11, 12

Viết bài Tập làm văn số 1

4

4

13, 14

Lão Hạc

15

Từ tượng hình, từ tượng thanh

16

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

5

5

17

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

18

Tóm tắt văn bản tự sự

19

Luyện tập tón tắt văn bản tự sự

20

Trả bài Tập làm văn số 1

6

6

21, 22

Cô bé bán diêm

23

Trợ từ, Thán từ

24

Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

7

7

25, 26

Đánh nhau với cối xay gió

27

Tình thái từ

28

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

8

8

29, 30

Chiếc lá cuối cùng

31

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)

32

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

9

9

33, 34

Hai cây Phong

35, 36

Viết bài Tập làm văn số 2

10

10

37

Nói quá

38

Ôn tập truyện và kí

39

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

40

Nói giảm, nói tránh

11

11

41

Kiểm tra Văn

42

Luyện nói : Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

43

Câu ghép

44

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

12

11, 12

45

Ôn dịch thuốc lá

46

Câu ghép (tiếp)

47

Phương pháp thuyết minh

48

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2

13

12, 13

Bài 5

49

Bài toán dân số

50

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

51

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

52

Chương trình địa phương phần văn: Hà Tiên thập cảnh

14

14

53

Dấu ngoặt kép

54

Luyện nói : Thuyết minh một thứ đồ dùng

55, 56

Viết bài Tập làm văn số 3

15

15

57

Hướng dẫn Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

58

Đập đá ở Côn Lôn

59

Ôn luyện về dấu câu

60

Kiểm tra Tiếng Việt

16

15, 16

61

Thuyết minh một thể loại văn học

62

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội

63

Ôn tập Tiếng Việt

64

Trả bài viết số 3

17

17, 18

65

Ông đồ

66

Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà

67, 68

Hoạt động ngữ văn làm thơ bảy chữ

18

69, 70

Kiểm tra học kì I

71

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

72

Trả bài kiểm tra tổng hợp

19

Dự phòng

HỌC KÌ II

Tuần

Bài

Tiết

Nội dung

20

18

73, 74

Nhớ rừng.

75

Câu nghi vấn.

76

Viết đoạn trong văn bản thuyết minh.

21

19

77

Quê hương.

78

Khi con Tu hú

79

Câu nghi vấn (tiếp)

80

Thuyết minh về một phương pháp.

22

20

81

Tức cảnh Pác Bó

82

Câu cầu khiến

83

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

84

Ôn tập về văn bản thuyết minh.

23

21

85

Ngắm trăng, đi đường.

86

Câu cảm than.

87, 88

Viết bài Tập làm văn số 4.

24

22

Bài 3

89

Câu trần thuật.

90

Chiếu dời đô.

91

Câu phủ định.

92

Chương trình địa phương phần tập làm văn: Văn bản thuyết minh

25

23

93, 94

Hịch tướng sĩ.

95

Hành động nói.

96

Trả bài Tập làm văn số 4.

26

24

97

Nước Đại Việt ta.

98

Hành động nói (tiếp).

99

Ôn tập về luận điểm.

100

Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

27

25

101

Bàn luận về phép học.

102

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm.

103, 104

Viết bài Tập làm văn số 5.

28

26

105, 106

Thuế máu.

107

Hội thoại.

108

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

29

27

109, 110

Đi bộ ngao du.

111

Hội thoại (tiếp)

112

Luyện tâp đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận.

30

28

113

Kiểm tra Văn.

114

Lựa chọn trật tự từ trong câu.

115

Trả bài Tập làm văn số 5.

116

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

31

29

117, 118

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

119

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) .

120

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

32

Bài 6

30

121

Chương trình địa phương phần văn: Bình San điệp thúy

122

Chữa lỗi diễn, đạt (lỗi logic).

123, 124

Viết bài Tâp làm văn số 6 .

33

31

125

Ôn tập phần Tiếng Việt HK II.

126

Văn bản tường trình.

127

Luyện tập làm văn bản tường trình.

128

Trả bài kiểm tra Văn.

34

32, 33

129

Kiểm tra Tiếng Việt.

130

Trả bài viết số 6.

131

Tổng kết phần văn (dạy các mục 1, 2, 5)

132

Tổng kết phần văn (tiếp) (dạy các mục 6, 7, 8)

35

33, 34

133

Ôn tập phần Tập làm văn

134

Ôn tập phần Tập làm văn.

135

Văn bản thông báo

136

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)

36

137, 138

Kiểm tra tổng hợp cuối năm.

139

Luyện tập làm văn bản thông báo.

140

Trả bài kiểm tra tổng hợp.

37

Dự phòng

Như vậy là VnDoc đã chia sẻ tới quý thầy cô nội dung chi tiết phân phối chương trình Ngữ văn lớp 8. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo trong lên kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn 8.

Ngoài Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 8, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 cũng như các tài liệu dành cho giáo viên được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
30 97.220
Sắp xếp theo

    Ngữ văn 8

    Xem thêm