50 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2022 - 2023

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 có đáp án được VnDoc tổng hợp và đăng tải. Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán được biên soạn bám sát chương trình học, giúp các em học sinh hệ thống toàn bộ kiến thức nửa đầu kỳ 2 Toán 8, ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết. 

1. 05 đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 1

Câu 1 (2,5 điểm): Giải các phương trình sau:

a) 3x + 25 = 0

b) (x – 5)(4x + 3) = 31(x – 5)

Câu 2 (2 điểm):

Cho phương trình: 2(m - 2)x + 3 = 3m – 13 (1)

a) Tìm m để phương trình (1) là phương trình bậc nhất một ẩn.

b) Với giá trị nào của m thì phương trình (1) tương đương với phương trình

3x + 7 = 2(x - 1) +8 (2).

Câu 3 (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50 km/h. Lúc từ B về A ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 20 km/h nên thời gian lúc về hết nhiều hơn lúc đi là 40 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 4 (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD, phân giác của \hat{BCD} cắt BD ở E.

a) Chứng minh: Tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.

b) Chứng minh AH.ED = HB.EB.

c) Tính diện tích tứ giác AECH.

Câu 5 (0,5 điểm): Cho biểu thức  M =\frac{a^{2} - 2a + 2011 }{a^{2} }

Hãy tìm giá trị của a để M nhận giá trị nhỏ nhất.

Xem đáp án trong file tải về

Đề thi Toán 8 giữa kì 2 số 2

Bài 1: (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:

a) 5(3x + 2) = 4x + 1

b) (x – 3)(x + 4) = 0

Bài 2: (3,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

Bài 3: (3,5 điểm). Cho tam giác nhọn ABC, có AB = 12cm, AC = 15 cm. Trên các cạnh AB và AC lấy các điểm D và E sao cho AD = 4 cm, AE = 5cm

a, Chứng minh rằng: DE // BC, từ đó suy ra: ADE đồng dạng với ABC?

b, Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC). Tứ giác BDEF là hình gì? Từ đó suy ra: CEF đồng dạng EAD?

c, Tính CF và FB khi biết BC = 18 cm?

Bài 4: (0,5 điểm). Giải phương trình sau:

bộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 8

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 3

Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình sau:

bộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 8

Bài 2 (3,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc trung bình là 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ A đến B.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho tam giác AOB có AB = 18cm; OA = 12cm; OB = 9cm. Trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = 3cm. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt tia AO ở C. Gọi F là giao điểm của AD và BC

a) Tính độ dài OC; CD

b) Chứng minh rằng FD.BC = FC.AD

c) Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Cm: OM = ON.

Bài 4 (0,5 điểm) Giải phương trình sau. (x2 + 1)2 + 3x(x2 + 1) + 2x2 = 0

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 4

Bài 1 (3,0 điểm): Giải phương trình:

a) x(x - 3) + 2(x - 3) = 0

b) \frac{{x - 1}}{2} + \frac{{x - 1}}{3} + \frac{{x - 1}}{{2016}} = 0

Bài 2 (3,0 điểm): Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h. Lúc về nhà đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường từ nhà đến trường.

Bài 3 (3,5 điểm): Cho ΔABC có AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD = 2cm, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 9cm.

a) Tính các tỉ số \frac{{{\rm{AE}}}}{{{\rm{AD}}}}{\rm{;}}\,\,\frac{{{\rm{AD}}}}{{{\rm{AC}}}}.

b) Chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC.

c) Đường phân giác của {\rm{B\hat AC}} cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE = IC.AD.

Bài 4 (0,5 điểm): Giải phương trình: \frac{1}{{{x^2} + 9x + 20}} + \frac{1}{{{x^2} + 11x + 30}} + \frac{1}{{{x^2} + 13x + 42}} = \frac{1}{{18}}

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán số 5

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Chọn đáp án đúng

Câu 1: Số nghiệm của phương trình (x – 4)(x – 3)(x + 2) = 0 là:

A. Vô nghiệm              B. 2                        C. 3                     D. 4

Câu 2: Tìm x biết 13 – 4x > 5 thì x có giá trị là:

A. x >2                  B. x < 2                    C. x > – 2                  D. x < – 2

Câu 3. Phương trình 12 – 6x = 5x + 1 có nghiệm là

A. 2                     B. 4                            C. 1                           D. vô nghiệm

Câu 4: Trong hình vẽ, biết: MN//BC, suy ra:

A.\frac{{AN}}{{NC}} = \frac{{MN}}{{BC}}                      B. \frac{{AM}}{{MB}} = \frac{{MN}}{{BC}} Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8
C. \frac{{MB}}{{AM}} = \frac{{BC}}{{MN}}                    D. \frac{{AM}}{{MB}} = \frac{{AN}}{{NC}}

II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 5 (3,0 điểm) Giải các phương trình:

a) x2 – 3x + 2 = 0

b) 1 + \frac{1}{{x + 2}} = \frac{{12}}{{8 + {x^3}}}

c) \frac{{x - 4}}{5} + \frac{{3x - 4}}{{10}} - x = \frac{{2x - 5}}{3} - \frac{{7x + 3}}{6}

Câu 6: (2,0 điểm) Một ca nô chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72 km sau đó chạy ngược dòng khúc sông đó 54 km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc thật của ca nô nếu vận tốc dòng nước là 3 km/h.

Câu 7 (3,0 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, các tia phân giác của các góc AMB, AMC cắt AB, AC lần lượt ở D, E

a) Chứng minh DE // BC.

b) Cho BC = 6cm, AM = 5cm. Tính DE?

c) Gọi I là giao điểm của AM và DE nếu tam giác ABC có BC cố định, AM không đổi thì điểm I chuyển động trên đường nào.

Tài liệu vẫn còn tiếp mời các bạn tải về xem trọn vẹn nội dung

2. 30 đề ôn thi giữa kì 2 lớp 8 môn Toán

3. 15 đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Toán các trường

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn khác

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 được VnDoc chia sẻ trên đây hy vọng sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. 

Để chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới, ngoài việc ôn tập theo đề cương, các em học sinh cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng bài khác nhau, đồng thời nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi giữa kì 2 lớp 8 trên VnDoc với đầy đủ các môn, là tài liệu hay cho các em tham khảo, ôn tập và thầy cô tham khảo ra đề.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - Đáp Truy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập
Đánh giá bài viết
534 257.407
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thùy Phần Thị
  Thùy Phần Thị

  oh no


  Thích Phản hồi 08/03/22
 • Thùy Phần Thị
  Thùy Phần Thị

  ko phải🤬

  Thích Phản hồi 08/03/22
 • Thủy Nguyễn
  Thủy Nguyễn

  hới ít câu trắc nghiệm ạ 

  Thích Phản hồi 13/03/22
 • Nít Lên Ba
  Nít Lên Ba

  sao nó khác đề thầy cho ôn quá..


  Thích Phản hồi 10:20 18/03
 • Thanh Phong Nguyễn
  Thanh Phong Nguyễn

  toàn đề dễ ăn


  Thích Phản hồi 21:51 23/03

Đề thi giữa kì 2 lớp 8

Xem thêm