Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Địa lý - Số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi giữa học 2 lp 8 môn Đa lý - Đề 1
Đề 1
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN M’GAR
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
ĐỀ THI GIỮA HỌC 2
NĂM HỌC 2015 2016
MÔN: ĐỊA LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút
TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Khoanh tròn ý đúng nhất trong các ý sau:
a. Khu vực Đông Nam Á gồm:
A. 10 quốc gia B. 11 quốc gia C. 12 quốc gia
D. 13 quốc gia
b. Dân Đông nam á gồm các chủng tộc:
A. Môn-gô-lô-ít Ô-xtra-lô-ít
B. Môn-gô-lô-ít Nêgrô-ít
C. Nêgrô-ít Ô-xtra-lô-ít
D. Ô-xtra-lô-ít Ơ-rô-pêô-it
Câu 2: (0,5 điểm) Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm
A. 1967 B. 1995 C. 1997 D. 1999
Câu 3: (0,5 điểm) Vùng biển Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km
2
là:
A. Biển Đông.
B. Một bộ phận của Ấn Độ Dương.
C. Một bộ phận của vịnh Thái Lan.
D. Một b phận của biển Đông.
Câu 4: (1,0 điểm) Điền c từ thích hợp chỗ dấu
Khoáng sản loại tài nguyên không thể (1) Do đó cần thực hiện tốt (2) …… để khai
thác hợp , sử dụng (3) …… (4) …… nguồn tài nguyên quý giá này.
TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo?
Câu 2: (3,0 điểm) Vị trí địa hình dạng của lãnh thổ Việt Nam những thuận lợi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
khó khăn gì cho công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc nước ta hiện nay?
Câu 3: (2,5 điểm): Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng một số cây trồng năm 2000 (%)
Lãnh thổ
Lúa
phê
Đông Nam Á
26,2
19,2
Thế giới
100
100
a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản ợng lúa, phê của khu vực Đông Nam Á so với
Thế giới? (1,5 điểm)
b) Vì sao khu vực này thể sản xuất được nhiều những nông sản đó? (1,0 điểm)
----------Hết-----------
Lưu ý:
- Học sinh được sử dụng i liệu: Atlat địa lí
- Giám thị không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề thi giữa học 2 môn Địa lớp 8
Bài
Điểm
Trắc nghiệm
3,0
Câu 1
0,5
0,5
Câu 2
0,5
Câu 3
0,5
Câu 4
Mỗi từ
0,25
Phần t luận
7,0
Câu 1
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2
1,0
0,5

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 8 - Số 1

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Địa lý - Số 1. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

.....................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Địa lý - Số 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học giữa kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
11 3.039
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 8 Xem thêm