Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

19 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán

1
ĐỀ 1
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút
I. Trắc nghiệm (2điểm) Trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D.
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A.
;03
2
x
B.
;02
2
1
x
C. x + y = 0; D. 0.x + 1 = 0
Câu 2. Giá trị x = - 4 là nghiệm của phương trình
A. 2,5x = -10; B. 2,5x = 10; C. 3x 8 = 0; D. 3x 1 = x + 7
Câu 3. Tập nghiệm của phương trình
0)2)(
3
1
( xx
là:
A.
3
1
; B. {2}; C.
2;
3
1
; D.
2;
3
1
Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình
là:
A
2
1
x
hoặc x ≠ -3 B.
2
1
x
; C.
2
1
x
và x ≠ - 3; D. x ≠ -3
Câu 5. Biết
7
3
CD
AB
và CD = 21 cm. Độ dài của AB là:
A. 6 cm B. 7 cm; C. 9 cm; D. 10 cm
Câu 6. Cho tam giác ABC, AM là phân giác (hình 1). Độ dài đoạn thẳng MB bằng:
A. 1,7 B. 2,8 C. 3,8 D. 5,1
Câu 7. Trong hình 2 biết MM' // NN', MN = 4cm, OM’ = 12cm và M’N’ = 8cm. Số đo của đoạn thẳng
OM là:
A. 6cm; B. 8cm; C. 10cm; D. 5cm
Câu 8. Trên hình 3 có MN // BC. Đẳng thức đúng là
A.
AN
AM
BC
MN
B.
AB
AM
BC
MN
C.
AN
AM
MN
BC
D.
BC
AN
AB
AM
Hình 1
Hình 2
Hình 3
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 9. (3 điểm) Giải phương trình: a) 7x - 4 = 3x +1 b)
4
122
2
5
2
1
2
x
x
xx
Câu 10. (1,5điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một ôtô dự định đi từ A đến B với vận
tốc 35 km/h, nhưng thực tế đã đi với vận tốc 42km/h vì vậy đã đến sớm hơn dự định 30phút. Tính chiều
dài quãng đường AB?
Câu 11. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH cắt đường phân giác BD tại I. Chứng
minh rằng: a. IA.BH = IH.BA b.
ABC
HBA c)
DC
AD
IA
HI
Bài 5.(0,5®iÓm) Giải phương trình: 9x
3
- 6x
2
+12x = 8.
2
ĐỀ 2
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1:(3 điểm). Giải các phương trình sau:
a) 5(3x + 2) = 4x + 1
b) (x 3)(x + 4) = 0
c)
)2)(1(
113
2
1
1
2
xx
x
xx
Câu 2: (3 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc về, ôtô đi với vận tốc
trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB
dài bao nhiêu kilômét?
Câu 3: (3,5 điểm).
Cho tam giác nhọn ABC, có AB = 12cm, AC = 15 cm. Trên các cạnh AB và AC lấy
các điểm D và E sao cho AD = 4 cm, AE = 5cm.
a, Chứng minh rằng: DE // BC, từ đó suy ra: ADE đồng dạng với ABC ?
b, Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC). Tứ giác BDEF là hình gì?
Từ đó suy ra: CEF đồng dạng EAD ?
c, Tính CF và FB khi biết BC = 18 cm ?
Câu 4: (0,5 điểm). Giải phương trình sau:
x -1 x - 2 x -3 x - 4 x -5 x - 6
+ + = + +
2013 2012 2011 2010 2009 2008
-----------------------------Hết----------------------------
3
ĐỀ 3
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1 (3 điểm) Giải các phương trình sau:
1) 3x - 12 = 0
2)
( 2) 2 3 0xx
3)
2
2
26
2 2 4
xx
x x x

.
Câu 2 (1,5 điểm)
1) Tìm giá trcủa m để phương trình 2x - m = 1 - x nhn giá trx = -1 nghiệm.
2) Rút gọn biểu thức
2
1 1 1
.
1 1 2
x
A
x x x




với x
1, x -1 và x
2.
Câu 3 (2 điểm)
Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Mỗi giờ xe
khách chạy nhanh hơn xe tải là 5km nên xe khách đến B trước xe tải 30 phút. Tính quãng
đường AB, biết rằng vận tốc của xe tải là 40 km/h.
Câu 4 (3 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD AB = 8cm, BC = 6cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ
từ A xuống BD, phân giác của
BCD
cắt BD E.
1) Chứng minh: Tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.
2) Chứng minh AH.ED = HB.EB.
3) Tính diện tích tứ giác AECH.
Câu 5 (0,5 điểm)
Cho số
2
2015
10 1a 
, hãy tính tổng các chữ số của a.
.................................... Hết......................................
Họ và tên thí sinh:............................................., Số báo danh:.............

19 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán

19 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề đề cương ôn thi giữa HK 2 lớp 8 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Trên đây VnDoc chia sẻ 19 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán. Gồm các đề thi của các tỉnh trên cả nước, giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn học tốt

...............................

Ngoài 19 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
13 11.836
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 8

    Xem thêm