Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa kì 2 Toán 8 CTST có đáp án và ma trận

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 8 CTST có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Chân trời sáng tạo có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình ra đề thi và ôn luyện kiến thức cho các bạn học sinh. Đây cũng là tài liệu hay giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán 8 khác nhau. Mời các bạn tham khảo.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - MÔN TOÁN – LỚP 8

NĂM HỌC 2023-2024

STT

Chương/ Chủ đề

Nội dung/ đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Hàm số và đồ thị

Khái niệm hàm số

1

0,25đ

47,5%

Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số

2

0,5đ

1

1,0đ

Hàm số bậc nhất

1

0,25đ

2

0,5đ

1

1,0đ

Hệ số góc của đường thẳng

1

0,25đ

1

0,5đ

1

0,5đ

2

Định lí Thales

Định lí Thales trong tam giác

1

0,25đ

1

1,0đ

27,5%

Đường trung bình của tam giác

1

0,25đ

Tính chất đường phân giác của tam giác

1

0,25đ

1

1,0đ

3

Hình đồng dạng

Hai tam giác đồng dạng

2

0,5đ

40%

Trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác

VH

0,25đ

2

1,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

6

1,5đ

1

1,0đ

6

1,5đ

3

3,25đ

3

2,25đ

1

0,5đ

20

10đ

Tỉ lệ

25%

47,5%

22,5%

5%

100%

Tỉ lệ chung

72,5%

27,5%

100%

I. TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau :

Câu 1. Trong các hàm số sau đâu không phải là hàm số bậc nhất.

Câu 2. Chọn câu sai. Cho hình vẽ với AB < AC.

Câu 3. Cho tam giác ABC có I, K lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết BC = 8cm, AC = 7cm. Ta có :

A. IK = 4 cm .

B. IK = 4,5cm .

C. IK = 3,5cm .

D. IK = 14cm .

Câu 4. Hệ số góc của đường thẳng y = 6x+ 2 là

A. 6 .

B. 3 .

C. 2 .

D. -6 .

Câu 5. Cho tam giác ABC, AD là phân giác trong của góc A. Hãy chọn đáp án đúng

Câu 6. Cho hàm số bậc nhất f(x) = 4x + 1. Khi đó f(1) bằng

A. 4 .

B. 5

C. 6 .

D. 7

Câu 7. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = - 2x là

A. M ( - 1; -2 ).

B. N ( 1; 2 ).

C. P ( 0 ; -2 ).

D. Q ( -1; 2 ).

Câu 8. Cho ΔABC đồng dạng với ΔA'B'C' Hãy chọn phát biểu sai

Câu 9. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF và \hat{A} = 800; \hat{C} = 700; AC = 6cm . Số đo \hat{E}

A. 800.

B. 300.

C. 700.

D. 500

Câu 10. Cho hình vẽ bên . Đường thẳng OK là đồ thị của hàm số

A. y = - 2 x .

B. y = - 0,5x .

C. y = \frac{1}{2}x .

D. y = 2 x .

Câu 11. Xác định đường thẳng có hệ số góc bằng -4 và đi qua điểm A (3;-2)

A. y = -4x + 10

B. y = 4x + 10

C. y = -4x - 10

D. y = -4x

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ, tọa độ điểm Q là

A. Q(0; -2).

B. Q(1; -2).

C. Q(0;2).

D. Q(-2;0).

Xem toàn bộ đề thi và đáp án trong file tải về

Để chuẩn bị cho kì thi giữa kì 2 sắp tới, các bạn học sinh cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được các dạng bài thường có trong đề thi. Mời các bạn tham khảo các đề thi giữa kì 2 lớp 8 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Toán Chân trời sáng tạo

    Xem thêm