Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8

Nằm trong bộ tài liệu Luyện nói tiếng Anh cơ bản, VnDoc.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu đoạn văn giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 dưới đây. Bài giới thiệu bằng tiếng Anh 8 bao gồm hướng dẫn cách giới thiệu về bản thân em bằng tiếng Anh & 4 đoạn văn đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về bản thân và gia đình lớp 8 đơn giản. Mời bạn đọc tham khảo!

I. Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8

Nội dung 1 bài giới thiệu về bản thân trong tiếng Anh bao gồm:

  • Lời chào
  • Giới thiệu họ tên, ngày tháng năm sinh/tuổi, quê quán, chỗ ở hiện tại, tình trạng hôn nhân
  • Giới thiệu nghề nghiệp (tên nghề nghiệp, nơi làm việc/ học tập...)
  • Giới thiệu về sở thích, tính cách
  • Giới thiệu về gia đình

II. Tả về bản thân mình bằng tiếng Anh lớp 8 - bài viết số 1

I am 14-year-old boy. My name is Quan. My grandfather gave me this name. I quite like my name. I live in Cau Giay street. My father is a lecturer in a college. He teaches Chinese there. My mother is also highly-educated, but she is a housewife. I love both my parents from the very depths of my heart. They are so fond of me. My mother helps me in my home work and lessons and tells me fascinating stories.

I read in class VIII in a public school. Our school is co-educational. There are many girl and boy students in my class. They all are nice and friendly with me. But Phong is my best friend. I go to school daily in the morning by school bus.

I am healthy and tall compared to my age. I like many games but I like playing football, the most. We play in our school’s playground after classes. Our Games-in-charge is a very nice person. He was a national champion in football in his young age and won many prizes.

Hướng dẫn dịch

Tôi là một cậu bé 14 tuổi. Tôi tên Quân. Ông tôi đã đặt cho tôi cái tên này. Tôi khá thích cái tên của mình. Tôi ở phố Cầu Giấy. Bố tôi là giảng viên của một trường cao đẳng. Anh ấy dạy tiếng Trung ở đó. Mẹ tôi cũng học cao nhưng đảm đang nội trợ. Tôi yêu cả bố mẹ từ tận sâu thẳm trái tim mình. Họ rất thích tôi. Mẹ tôi giúp tôi làm bài tập và học bài ở nhà và kể cho tôi nghe những câu chuyện hấp dẫn.

Tôi đọc ở lớp VIII trong một trường công lập. Trường học của chúng tôi là đồng giáo dục. Có rất nhiều học sinh nam và nữ trong lớp của tôi. Tất cả họ đều tốt và thân thiện với tôi. Nhưng Phong là bạn thân nhất của tôi. Tôi đến trường hàng ngày vào buổi sáng bằng xe buýt của trường.

Tôi khỏe mạnh và cao lớn so với tuổi. Tôi thích nhiều trò chơi nhưng tôi thích chơi bóng đá nhất. Chúng tôi chơi trong sân chơi của trường sau giờ học. Phụ trách trò chơi của chúng tôi là một người rất tốt. Anh ấy là nhà vô địch quốc gia về bóng đá khi còn trẻ và giành được nhiều giải thưởng.

III. Giới thiệu bản thân và gia đình bằng tiếng Anh lớp 8 - bài viết số 2

I am Thu Thao. I was born on 7th June, 2008 at a small village in Thai Binh Province. I grew up in Thai Binh but I moved to Ha Noi city with my parents and my brother last month. My hobbies is to read book and play the piano. Besides, I also have passion for art. In future, I want to become an artist.

Everyone say that I am a hard–working and sociable student. My strengths are innovative and organized. But the thing I want to make good is unselfconfident. I hope we can be good friends in this school year.

Nội dung dịch

Tôi là Thu Thảo. Tôi sinh ngày 7 tháng 6 năm 2008 tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Thái Bình. Tôi lớn lên ở Thái Bình nhưng tôi đã chuyển đến thành phố Hà Nội với bố mẹ và anh trai vào tháng trước. Sở thích của tôi là đọc sách và chơi piano. Bên cạnh đó, tôi còn có niềm đam mê với nghệ thuật. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ.

Mọi người đều nói rằng tôi là một học sinh chăm chỉ và hòa đồng. Điểm mạnh của tôi là sáng tạo và có tổ chức. Nhưng điều tôi muốn làm là không tự tin. Tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn tốt trong năm học này.

IV. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 đơn giản - bài viết số 3

Hello everyone, my name is Thuy Chi. This year I am 14 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder sister and me.

Now, I am studying in class 8B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all friendly and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic girl so they love me so much. My favorite subject is Music and English. My hobbies are cooking and playing the guitar.

Some of the favorite books are science fiction, detective, history and art. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous guitarist performing in the world.

It is my pleasure to meet all of you today. Thanks for listening.

Bản dịch

Xin chào các bạn, mình tên Thùy Chi. Năm nay em 14 tuổi, em ở Đống Đa, Hà Nội. Có bốn thành viên trong gia đình tôi, bao gồm bố mẹ, chị gái và tôi.

Bây giờ, tôi đang học lớp 8B trường Chu Văn An. Ở trường tôi có rất nhiều bạn, họ đều thân thiện và dễ mến. Mọi người nói rằng tôi là một cô gái rất năng động và hoạt bát nên họ rất yêu quý tôi. Môn học yêu thích của tôi là Âm nhạc và Tiếng Anh. Sở thích của tôi là nấu ăn và chơi guitar.

Một số cuốn sách được yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm để theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ guitar biểu diễn nổi tiếng thế giới.

Tôi rất vui được gặp tất cả các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 8 ngắn gọn - bài viết số 4

Hi guys. My name is Minh Nguyet. I am fourteen years old. I am a newbie in our class 8A. I am living in Thai Binh province. My family have five people: my parents, my younger brother and my younger sister.

In my free time, I like listening to music and playing the piano. I want to be a singer or a song writer in the future. So my favorite subjects at school are Music and English. I think that English is necessary for me because I can talk to many foreign friends. At my weekend, I often go to the supermarket with my mom. We buy food and essential things for our house. I sometimes go to the movie theatre with my younger brother. We see some animated films together.

I am very interested to see all of you. Thanks for listening.

Google dịch

Chào các cậu. Tôi tên là Minh Nguyệt. Tôi mười bốn tuổi. Tôi là một người mới trong lớp 8A của chúng tôi. Tôi đang sống tại tỉnh Thái Bình. Gia đình tôi có năm người: bố mẹ tôi, em trai tôi và em gái tôi.

Khi rảnh rỗi, tôi thích nghe nhạc và chơi piano. Tôi muốn trở thành một ca sĩ hoặc một tác giả bài hát trong tương lai. Vì vậy, các môn học yêu thích của tôi ở trường là Âm nhạc và Tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng tiếng Anh là cần thiết đối với tôi vì tôi có thể nói chuyện với nhiều người bạn nước ngoài. Cuối tuần, tôi thường cùng mẹ đi siêu thị. Chúng tôi mua thực phẩm và những thứ cần thiết cho ngôi nhà của chúng tôi. Tôi thỉnh thoảng đi xem phim với em trai tôi. Chúng ta cùng nhau xem một số bộ phim hoạt hình.

Tôi rất vui vì được gặp tất cả các bạn. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Với bài Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 8 trên đây, VnDoc.com hy vọng bạn sẽ có một phần giới thiệu bản thân phù hợp và đầy thiện cảm. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 8 cả năm khác nhau như:

Soạn tiếng Anh lớp 8 cả năm

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit

Đánh giá bài viết
4 19.528
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm