Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - i liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm):
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Khu vực Đông Nam Á cầu nối giữa:
A. Châu Á châu Đại Dương.
B. Châu Á và châu Âu.
C. Châu Á châu Phi.
D. Châu Âu và châu Phi.
Câu 2. Sông Mê Kông chảy qua địa phận:
A. 4 nước.
B. 5 nước.
C. 6 nước.
D. 7 nước.
Câu 3. Quốc gia Đông Nam Á lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa:
A. Việt Nam.
B. Thái Lan.
D. Lào.
Câu 4. Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến:
A. 8
0
23’B- 23
0
34’B
B. 8
0
34’B- 23
0
23’B
C. 8
0
23’N- 23
0
34’N
D. 8
0
34’B- 23
0
23’N
B. Phần tự luận (8,0 điểm):
Câu 5. (5,0 điểm)
a. Nêu đặc điểm chung của ng ngòi Việt Nam.
b. Trình bày đặc điểm vị trí địa Việt Nam về mặt tự nhiên.
c. Chứng minh rằng nước ta nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
Câu 6. (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Diện ch rừng Việt Nam (Đơn vị: triệu ha)
Năm
1943
1993
2001
Diện tích rừng
14,3
8,6
11,8
a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với đất liền (làm tròn 33 triệu ha).
b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.
PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Địa - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Địa - Lớp 8
A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
Đáp án
A
C
D
B
Thang điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
B. Phần tự luận: (8,0 điểm)
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
5
a.
Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta:
- ớc ta mạng lưới sông ngòi y đặc, phân bố rộng khắp
cả nước.
0,5
- Sông ngòi nước ta hai hướng chính y bắc đông nam
hướng vòng cung.
0,5
- Sông ngòi ớc ta hai mùa nước: mùa mùa cạn khác
nhau rệt.
0,5
- Sông ngòi ớc ta lượng phù sa lớn.
0,5
b.
Đặc điểm vị trí địa Việt Nam về mặt tự nhiên:
- Vị trí nội c tuyến
0,5
- Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
0,5
- Cầu nối giữa đất liền biển, giữa các nước Đông Nam Á
đất liền Đông Nam Á hải đảo.
0,5
- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.
0,5
c.
Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa
dạng, thể hiện:
- 5 000 điểm quặng với gần 60 loại khoáng sản khác nhau.
0,5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Một số loại khoáng sản trữ ợng lớn : than, dầu khí,
apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, xit (quặng nhôm).
0,5
6
a.
Tính tỉ lệ độ che ph rừng:
- 1943: 43,3 %
- 1983: 26,1%
- 2001: 35,8%
1,5 đ
b.
Vẽ biểu đồ:
- Biểu đồ tròn: 3 hình tròn bán kính bằng nhau. tên biểu
đồ, ghi tên biểu đồ, chú thích đầy đủ.
1,5đ
--------------------------Hết--------------------------

Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8. Tài liệu tổng hợp nhiều đề thi học kì 2 của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung đề thi bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn thi tốt

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 8. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa lý số 1

PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Địa lí - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm):

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa:

A. Châu Á và châu Đại Dương. B. Châu Á và châu Âu.

C. Châu Á và châu Phi. D. Châu Âu và châu Phi.

Câu 2. Sông Mê Kông chảy qua địa phận:

A. 4 nước. B. 5 nước. C. 6 nước. D. 7 nước.

Câu 3. Quốc gia Đông Nam Á có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa:

A. Việt Nam. B. Thái Lan. C. Cam-pu-chia. D. Lào.

Câu 4. Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến:

A. 8023'B- 23034'B B. 8034'B- 23023'B

C. 8023'N- 23034'N D. 8034'B- 23023'N

B. Phần tự luận (8,0 điểm):

Câu 5. (5,0 điểm)

a. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

b. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên.

c. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.

Câu 6. (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích rừng Việt Nam (Đơn vị: triệu ha)

Năm 1943 1993 2001
Diện tích rừng 14,3 8,6 11,8

a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).

b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.

Hướng dẫn chấm điểm học kì 2 môn Địa lý lớp 8 (đề 1)

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án A C D B
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

B. Phần tự luận: (8,0 điểm)

Câu Ý Nội dung Điểm
5 a Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta:
   
- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước. 0,5
- Sông ngòi nước ta có hai hướng chính là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung. 0,5
- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: Mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. 0,5
- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn. 0,5
b Đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên:
- Vị trí nội chí tuyến 0,5
- Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. 0,5
- Cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo. 0,5
- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. 0,5
c Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, thể hiện:
- Có 5 000 điểm quặng với gần 60 loại khoáng sản khác nhau. 0,5
- Một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn: Than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit (quặng nhôm). 0,5
6 a

Tính tỉ lệ độ che phủ rừng:

- 1943: 43,3 %

- 1983: 26,1%

- 2001: 35,8%

1,5đ
b

Tính tỉ lệ độ che phủ rừng:

- 1943: 43,3 %

- 1983: 26,1%

- 2001: 35,8%

1,5đ

Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8 đã được chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi HK 2 lớp 8 sắp tới. Chúc cá bạn học tốt

....................................

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
254 85.643
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa Xem thêm