Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 tiếng Anh 8 Friends Plus số 1

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh Friends Plus được biên soạn bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 8 Friends Plus Unit 5 - Unit 8 giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Đề thi tiếng Anh lớp 8 kì 2 Friends Plus

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1.A. epidemic

2.A. cheated

3.A. teacup

4.A.arrive

B. science

B. followed

B. beat

B.mark

C. invent

C. discovered

C. cheat

C.card

D. application

D. complained

D. break

D.start

Choose the answer (A, B, C or D) that best fits the space in each question.

1. The ___________ of the artist was required on the contract before the album could be released.

A. petition

B. record

C. character

D. access

2. The new ___________ by Taylor Swift is topping the charts.

A. musical

B. pandemic

C. release

D. extraordinary

3. If I _______ a million dollars, I would buy a big house.

A. had

B. has

C. having

D. have

4. The film was classified as a ___________ and had the audience on the edge of their seats.

A. aim

B. award

C. thriller

D. propose

5. She decided to ___________ her time and skills to help the local community during the pandemic.

A. volunteer

B. propose

C. reject

D. ban

Tải file để xem chi tiết 

II. Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 2 Friends Plus

Đáp án Đề kiểm tra tiếng Anh 8 Friends Plus học kì 2 nằm trong file tải về, mời bạn đọc click Tải về để download trọn bộ đề thi kèm đáp án.

Trên đây là Đề thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh Friends Plus có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 có đáp án trên đây sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 439
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • trang nguyễn
    trang nguyễn

    talk about 3 most improtant quali a person read to be able to do a job giúp em với ạ

     

    Thích Phản hồi 22:37 15/04

Tiếng Anh 8 Friends Plus

Xem thêm
Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi học kì 2 tiếng Anh 8 Friends Plus số 1