Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Giáo dục công dân năm 2023 - Đề 2

VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 2. Đề thi GDCD 8 học kì 2 có đầy đủ đáp án và bảng ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Ma trận đề thi học kì 2 GDCD 8

Chủ đề

Mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Phòng chống tệ nạn xã hội

Nhận biết được các hình thức phòng chống tệ nạn xã hội

Hiểu được tệ nạn xã hội ảnh hưởng như thế nào tới đời sống của bản thân

Vận dụng tìm được nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội:

3

0,75

7,5%

Câu

Điểm

Tỷ lệ%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5

2. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Nhận biết được con đường lây truyền HIV/AIDS

Hiểu được những hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS

2

0,5

5%

Câu

Điểm

Tỷ lệ%

1

0,25

2,5

1

0,25

2,5%

3. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

Biết tôn trọng tài sản của người khác:

Hiểu được các tài sản mà công dân có quyền sở hữu.

Vận dụng giải quyết tình huống thực tế

5

2,5

25%

Câu

Điểm

Tỷ lệ%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

1

2

20%

4.Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

Nhận biết được đối tượng thực hiện quyền khiếu nại.

Hiểu được đối tượng thực hiện quyền tố cáo.

Vận dụng tìm hiểu hình thức thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo .

Vận dụng so sánh quyền khiếu nại và tố cáo

5

1

10%

Câu

Điểm

Tỷ lệ%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5

5

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhận biết thế nào là Hiến pháp. Vì sao mọi người phải “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

Hiến pháp do ai ban hành .

Hiện nay, mọi công dân Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp năm nào.

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập, theo nội dung nào của Hiến pháp.

4

2,75

27,5%

Câu

Điểm

Tỷ lệ%

1

0,25

2,5%

1

2

20%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

6

Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và loại ích công cộng

Biết được tài sản nào không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:

Hiểu được công dân phải có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng. Liên hệ với việc bảo vệ tài sản nhà trường của bản thân hoặc các bạn trong trường .

Vận dụng áp dụng hình phạt đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

3

2,5

25%

1

0,25

2,5%

1

2

20%

1

0,25

2,5%

Tổng

Câu

Điểm

Tỷ lệ%

7

3,5

35%

6

3,25

32,5%

4

2,75

27,5%

2

0,5

5%

19

10

100%

Đề thi GDCD 8 học kì 2

A. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đứng trước phương án trả lời.( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )

Câu 1. Đối tượng thực hiện quyền khiếu nại là gì?

A. Mọi công dân

B. Cơ quan Nhà nước

C. Người bị thiệt hại

D. Người bị thiệt hại, người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước

Câu 2. Đối tượng thực hiện quyền tố cáo là gì?

A. Mọi công dân

B. Cơ quan Nhà nước

C. Người bị thiệt hại

D. Người bị thiệt hại ; người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước

Câu 3. Quyền khiếu nại và tố cáo giống là

A. Công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp -Phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội.

B. Khôi phục lại quyền và lợi ích của mình

C. Thực hiện quyền làm chủ của mình

D. Khôi phục lại lợi ích của mình

Câu 4. Thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo bằng hình thức

A. Gọi điện thoại

B. Trực tiếp và gián tiếp

C. Viết thư, đơn

D. Đến chất vấn

Câu 5: Hiến pháp do ai ban hành ?

A. Nhân dân

B. Chính phủ

C. Quốc hội

D. Thủ tướng

Câu 6: Đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến 50 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm?

A. Từ 6 tháng đến 3 năm.

B. Từ 6 tháng đến 5 năm.

C. Từ 6 tháng đến 1 năm.

D. Từ 6 tháng đến 2 năm.

Câu 7:Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:

A. Tiền lương, tiền công lao động.

B. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.

C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.

D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.

Câu 8: Hiện nay, mọi công dân Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp năm?

A. 1959

B. 1992

C. 1980

D. 2013

Câu 9: Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS

A. Nói chuyện

C. Ho, hắt hơi

B. Truyền máu

D. Dùng chung nhà vệ sinh

Câu 10: Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập, thuộc nội dung nào của Hiến pháp

A. Chính trị

B. Thông tin văn hóa

C. Quyền và nghĩa vụ của công dân

D. Tổ chức bộ máy nhà nước

Câu 11: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về phòng, chống tệ nạn xã hội?

A. Học sinh lớp 8 chỉ có thể phòng, chống tệ nạn xã hội cho bản thân.

B. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chỉ nên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở trường học.

C. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chưa thể tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư .

D. Học sinh lớp 8 có thể tham gia mọi hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội phù hợp với lứa tuổi

Câu 12: Tệ nạn xã hội ảnh hưởng ?

A. Sức khỏe, tinh thần .

B. Sức khỏe, suy thoái giống nòi, tan vỡ hạnh phúc gia đình.

C. Sức khỏe, tinh thần, rối lọan xã hội, suy thoái giống nòi.

D. Sức khỏe, rối lọan xã hội.

Câu 13 : Con đường lây truyền HIV/AIDS ?

A. Máu, mẹ sang con

B. Máu, tình dục

C. Mẹ sang con, tình dục

D. Máu, tình dục, mẹ sang con

Câu 14 :Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

A.Thấy người buôn bán ma tuý thì nên tránh đi.

B.Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.

C. Dùng thử ma tuý một lần không sao.

D. Hút thuốc lá không có hại cho sức khỏe

Câu 15:Tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào trong các phẩm chất sau:

A. Trung thực.

B. Thật thà.

C. Liêm khiết.

D. Tự trọng

Câu 16: Công dân có quyền khiếu nại trong những trường hợp nào sau đây ?

A. Bị bạn cùng lớp đánh gây thương tích

B. Điểm bài thi của mình thấp hơn của bạn

C. Bị nhà trường kỉ luật oan

D. Phát hiện người khác có hành vi tham ô tài sản Nhà nước

B. Tự luận: (6 điểm)

Câu 17 (2 điểm): Em hiểu thế nào là Hiến pháp? Vì sao mọi người phải “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”?

Câu 18 (2 điểm): Công dân phải có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng? Hãy liên hệ với việc bảo vệ tài sản nhà trường của bản thân hoặc các bạn trong trường .

Câu 19: (2 điểm) Tình huống:

Tùng và Minh chơi thân với nhau, lại học cùng lớp nên có gì cũng chia sẻ cùng nhau. Một hôm, vào giờ ra chơi, thấy Tùng có nhiều giấy dùng để kiểm tra ở trong cặp, Minh liền lấy vài tờ. Có bạn nhìn thấy bảo:

- Sao cậu lại tự tiện lấy giấy kiểm tra của Tùng? Thế là không tôn trọng tài sản của người khác đấy.

Minh cười:

- Ối dào! Tớ với Tùng chơi thân với nhau, tớ lấy vài tờ cũng chẳng sao

Hỏi:

1/ Em hãy nhận xét việc làm của Minh?

2/ Nếu là bạn của Minh, em sẽ góp ý với Minh như thế nào?

Đáp án đề thi GDCD 8 học kì 2

Câu

Đáp án

Điểm

TNKQ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

C

A

A

B

C

A

C

D

B

Điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

10

11

12

13

14

15

16

C

D

C

D

B

D

C

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 17

- Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn pháp khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp .
- Chúng ta phải “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, vì : Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
- Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau được pháp luật quy định. Như vậy, mỗi công dân cần phải tuân theo pháp luật và bắt buộc phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

1

0,5

0,5

Câu 18

- Không được xâm phạm hoặc lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản Nhà nước và lợi ích cộng cộng.

- Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước thì phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, hợp lí, không được lợi dụng của công để làm việc tư.

- Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách:

· + Tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

· + Không được xâm phạm đến tài sản của Nhà nước.

· + Khi được giao quản lý tài sản của Nhà nước, phải bảo quản giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí.

· + Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt...

+ Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm...).

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 19

1/ Hãy nhận xét hành động của Minh.
+ Hành động của Minh là sai : dù chỉ là giấy kiểm tra nhưng đó cũng là đồ dùng, vật dụng riêng của Tùng.
Và nếu muốn lấy, Minh cũng phải hỏi ý kiến của Tùng xem bạn có đồng ý không.

Đó là hành động xâm phạm tài sản cá nhân của người khác.

2 ) Nếu là bạn của Minh, em sẽ góp ý với Minh như thế nào ?
+ Em sẽ giải thích cho bạn hiểu, làm vậy là sai, là ăn cắp vật dụng của người khác.
+ Nếu muốn lấy thì phải hỏi ý Tùng.

1

1

Đề tham khảo

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Ni dung chủ đề

(mục tiêu)

Các cấp đ của duy

Nhn biết

Thông hiu

Vận dụng

A. Nhận biết quyền khiếu nại của công dân.

Câu 1 TN: (0,5 điểm)

B. Hiểu rõ quyền sở hữu của công dân đề xác

định đúng hành vi thuộc quyền này.

Câu 2 TN (0,5 điểm)

C. Vận dụng kiến thức đã học để xác định đúng cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Câu 3 TN (0,5 điểm)

D. Nhớ được quy định của pháp luật đối với trẻ em trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội

Câu 4 TN (1 điểm)

Đ. Hiểu vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật; nêu được việc bản thân có thể làm để thực hiện quyền này.

Câu 1 TL (2 điểm)

E. Nêu được tính bắt buộc của pháp luật và nêu được ví dụ về tính bắt buộc của pháp luật

Câu 2 TL (0,5 điểm)

Câu 2 TL (1 điểm)

G. Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 1 tình huống liên quan đến quyền sở hữu của công dân.

Câu 3 TL (3 điểm)

H. Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 1 tình huống liên quan phòng, chống tai nạn do chất nổ gây ra.

Câu 4 TL (1 điểm)

Tng s câu

3

4

2

Tng s đim

2

4

4

T lệ %

20%

40%

40%

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm): Ý kiến nào nêu dưới đây là đúng về quyền khiếu nại của công dân? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Công dân được sử dụng quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.

B. Công dân có quyền khiếu nại những hành vi gây hại cho nhà nước.

C. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho tài sản của người khác.

D. Công dân được khiếu nại các quyết định, việc làm của công chức nhà nước khi thực hiện công vụ đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 2 (0,5 điểm): Hành vi nào sau đây thuộc quyền chiếm hữu tài sản của công dân? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Chủ nhà đi thu tiền thuê nhà.

B. Sử dụng nhà được thừa kế làm cửa hàng kinh doanh.

C. Trông giữ xe đạp, xe máy.

D. Phá nhà cũ để làm nhà mới.

Câu 3 (0,5 điểm): Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

B. Quốc hội.

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Bộ Y tế.

Câu 4 (1 điểm): Hãy lựa chọn hai trong các từ, cụm từ:

dùng chất kích thích

- dùng đồ chơi bạo lực

- đánh bạc

- vận chuyển ma tuý

Để điền vào những chỗ trống trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài đã học: Trẻ em không được................................., uống rượu, hút thuốc và dùng thuốc kích thích có hại cho sức khoẻ. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc,.....................................; nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ em sử dụng những văn hoá phẩm đồi truỵ, đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển của trẻ.

.......................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 2. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 8 nói chung và Đề thi học kì 2 lớp 8 môn GDCD nói riêng trên VnDoc sẽ là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
63 42.176
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn GDCD

    Xem thêm