Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Giáo dục công dân 2024 - Đề 1

VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 1. Đề thi GDCD 8 học kì 2 có đầy đủ đáp án và bảng ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Ma trận đề thi học kì 2 GDCD 8

Cấp độ

Tên bài

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại

Nhận dạng được các loại vũ khí, chất cháy, nổ và các chất độc hại

-

Số câu:

Số điểm:

02

02

Quyền sở hữu tài sản của công dân

Nhận biết tài sản công dân

Biết nhận xét hành vi đúng, sai trong việc thực hiện quyền sở hữu tài sản

Biết xử lí tình huống tron việc thực hiện quyền sở hữu tài sản

Số câu:

Số điểm:

04

1,0

½

2,0

½

2,0

5

5,0 đ

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ TSNN và lợi ích công cộng

Nhận biết về khái niệm TSNN…

Trách nhiệm của nhà nước

Vận dụng vào việc làm của bản thân

Số câu:

Số điểm:

3

0,75

1/2

1,5

1/2

1,5

5

3,75

Hiến pháp nước CHXHCNVN

Nhận biết về Hiến pháp

Số câu:

Số điểm:

3

0,75

3

0,75

Tổng câu: Tổngđiểm

Tỉ lệ

12

3.0

30%

½

2,0

20%

½

1,5

15%

1

3,5

35 %

16

10

100%

Đề thi GDCD 8 học kì 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)

Câu 1: Tài sản nhà nước là tài sản

do nhân dân quản lí.

thuộc sở hữu của toàn dân

như đất đai, tài nguyên.

trong các nhà máy, xí nghiệp.

Câu 2: Tài sản nào sau đây không thuộc quyền sỏ hữu của Nhà Nước?

A. Rừng núi

B. Sông hồ

C. Nhà ở

D. Trường học

Câu 3: Tài sản nhà nước thuộc quyền sở hữu của ai?

Cá nhân B. Một nhóm người

C. Toàn dân D. Một số người

Câu 4: Những tài sản nào sau đây không thuộc quyền sở hữu tài sản của công dân?

A. Tài nguyên thiên nhiên. B. Tiền công lao động.

C. Tài sản được thừa kế. D. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng

Câu 5: Các chất và loại nào dưới đây không gây ra tai nạn cháy, nổ, độc hại?

Xăng dầu. B. Bom mìn, đạn, pháo.

C.Thủy ngân. D. Kim loại thường.

Câu 6: Ai là nhười có quyền quyết định số phận chiếc xe?

Người mượn xe để đi. B. Người trông xe.

Người chủ xe. D. Người thuê xe.

Câu 7: Hành vi nào sau đây không tôn trọng tài sản của người khác?

Nhặt được của rơi trả lại người mất.

Khi vay trả đấy đủ.

Làm thiệt hại tài sản không bồi thường.

Khi mượn giữ cẩn thận.

Câu 8: Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?

A. Quyền sử dụng. B. Quyền định đoạt.

C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp.

Câu 9: Hội đồng nhân dân xã do ai bầu ra

A. Quốc hội. B. Nhân dân.

C. Chính phủ. D. Viện kiểm sát

Câu 10. Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.

B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.

C. Mời bạn bè mua pháo.

D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo

Câu 11. Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Quốc hội. B. Chủ tịch nước.

C. Tổng Bí thư. D. Chính phủ.

Câu 12. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?

A. 1945. B. 1946.

C. 1947. D. 1948.

2. PHẦN TƯ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1:( 4 điểm)

Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có vai trò như thế nào? Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Bản thân em phải làm gì để bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?

Câu 2: (3 điểm): Cho tình huống sau:

Năm nay ,Việt đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt đã tự rao bán chiếc xe đó.

Hỏi:

a .Việt có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác không? vì sao?

b. Muốn bán chiếc xe đạp đó,Việt phải làm gì?

Đáp án đề thi GDCD 8 học kì 2

Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm).

- Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

C

A

D

C

C

B

B

A

A

B

PHẦN TỰ LUẬN( 7,0 điểm)

Câu 1: ( 4 điểm)

- Tài sản nhà nước có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân( Ví dụ) (1,0đ)

- Trách nhiệm của nhà nước: (1,0đ)

+ Ban hành, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vè quản lí và sử dụng TS thuộc SHTD.

+ Tuyên truyền GDCD thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản NN, LICC.

- Trách nhiệm CD: (1, 0đ)

+ Có ý thức tôn trọng TSNN và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn TSNN và LICC.

+ Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến TSNN và LICC.

Câu 2: (3 điểm)

a, Việt không có quyền giao bán chiếc xe đó vì:

- Việt không phải là chủ sở hữu chiếc xe đó..... (1,5đ)

Đề tham khảo

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung ch đề

Các cấp đ ca tư duy

(mc tiêu)

Nhận biết

Thông hiu

Vận dụng

A. Hiểu thế nào là phòng, chống TNXH để lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Câu 1 TN

(0,5 điểm)

B. Hiểu nội dung quyền sở hữu tài sản của công dân để xác định những tài sản không thuộc quyền sở hữu của công dân.

Câu 2 TN

(0,5 điểm)

C. Hiểu quyền tố cáo của công dân.

Câu 3 TN

(0,5 điểm)

D. Xác định được hành vi phòng, chống tệ nạn xã hội.

Câu 4 TN

(0,5 điểm)

Đ. Hiểu quyền tự do ngôn luận.

Câu 5 TN

(1 điểm)

E. Nêu được vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; nêu được những việc học sinh có thể làm để phòng ngừa các tai nạn đó.

Câu 1 TL

Câu 1 TL

(1 điểm)

(1 điểm)

G. Nhận biết nghĩa vụ của công dân trong việc

bảo vệ tài sản của nhà nước; liên hệ việc thực hiện nghĩa vụ này của bản thân hoặc học sinh trong trường.

Câu 2 TL

Câu 2 TL

(1 điểm)

(1,5 điểm)

H. Vận dụng kiến thức đã học để xử lý 1 tình huống về quyền sở hữu tài sản của công dân.

Câu 3 TL

(2,5 điểm)

Tng s câu

2

6

2

Tng s đim

2

4

4

T lệ %

20%

40%

40%

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm): Nếu tình cờ phát hiện có kẻ buôn bán ma tuý, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Lờ đi coi như không biết vì sợ bị trả thù.

B. Phân tích cho người đó hiểu việc làm đó là vi phạm pháp luật và là tội ác.

C. Bí mật theo dõi kẻ đó, khi phát hiện ra chứng cứ sẽ báo công an để góp phần phòng, chống ma tuý.

D. Báo ngay cho cha mẹ, hoặc thầy cô giáo hay người có trách nhiệm biết.

Câu 2 (0,5 điểm): Tài sản nào nêu dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Tiền lương, tiền công lao động.

B. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.

C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.

D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng Nhà nước.

Câu 3 (0,5 điểm): Trong những trường hợp sau, trường hợp nào được sử dụng quyền tố cáo? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Sau khi nghỉ sinh con, chị Bình nhận được giấy báo của giám đốc công ty cho nghỉ việc.

B. Hoàng tình cờ phát hiện một ổ đánh bạc.

C. Gia đình Lan nhận được giấy thông báo mức đền bù đất giải phóng mặt bằng thấp hơn những gia đình cùng diện đền bù .

D. Thành đi xe máy vào đường ngược chiều và bị cảnh sát giao thông viết giấy phạt quá mức quy định.

Câu 4 (0,5 điểm):

Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về phòng, chống tệ nạn xã hội? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Học sinh lớp 8 chỉ có thể phòng, chống tệ nạn xã hội cho bản thân.

B. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chỉ nên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở trường học.

C. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chưa thể tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư .

D. Học sinh lớp 8 có thể tham gia mọi hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội phù hợp với lứa tuổi.

Câu 5 (1 điểm):

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng sau:

A. Tự do ngôn luận là ai muốn nói gì thì nói

B. Tự do ngôn luận thể hiện quyền làm chủ Nhà nước, làm chủ xã hội của công dân

C. Trẻ em do còn nhỏ nên chưa có quyền tự do ngôn luận

D. Tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

Em hãy nêu 4 hành vi dễ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại cho trẻ em.

Câu 2 (2,5 điểm)

Công dân phải có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng? Hãy liên hệ với việc bảo vệ tài sản nhà trường của bản thân hoặc các bạn trong trường .

Câu 3 (2,5 điểm)

Tùng và Minh chơi thân với nhau, lại học cùng lớp nên có gì cũng chia sẻ cùng nhau. Một hôm, vào giờ ra chơi, thấy Tùng có nhiều giấy dùng để kiểm tra ở trong cặp, Minh liền lấy vài tờ. Có bạn nhìn thấy bảo:

- Sao cậu lại tự tiện lấy giấy kiểm tra của Tùng? Thế là không tôn trọng tài sản của người khác đấy.

Minh cười:

- Ối dào! Tớ với Tùng chơi thân với nhau, tớ lấy vài tờ cũng chẳng sao

Hỏi:

1/ Em hãy nhận xét việc làm của Minh?

2/ Nếu là bạn của Minh, em sẽ góp ý với Minh như thế nào?

.......................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân dành cho học sinh lớp 8 - Đề 1. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 8 nói chung và Đề thi học kì 2 lớp 8 môn GDCD nói riêng trên VnDoc sẽ là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
107 42.387
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn GDCD

    Xem thêm