15 Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2022 - Có đáp án

Kì thi cuối năm đang đến rất gần. Chắc hẳn các bạn đang rất cần đề thi cuối kì 2 Toán 8 để ôn tập. 15 đề thi Toán 8 học kì 2 năm 2022 - Có đáp án do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi học kì 2 Toán 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình ôn tập học kì 2 lớp 8. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

15 Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - Có đáp án

15 Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - Có đáp án

15 Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - Có đáp án

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bên cạnh 15 đề thi Toán 8 học kì 2, các bạn học sinh có thể luyện thêm 03 Đề thi học kì 2 Toán 8 Hay dưới đây giúp các bạn phát huy vốn kiến thức đã có, vận dụng tư duy logic vào làm đề thi học kì 2 lớp 8, từ đó sẽ ôn tập có hiệu quả hơn:

Đề thi học kì 2 Toán 8 Số 1

PHÒNG GD&ĐT QUẬN ...........

(Đề gồm 1 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a. \left( {3x + \frac{1}{4}} \right) - \frac{1}{3}\left( {6x + \frac{9}{5}} \right) = 1

b. (2x - 5)(3x + 7) = 4x2 - 25

c. \frac{5}{{2x + 1}} - \frac{{2x}}{{1 + 2x}} = 1 - \frac{{2\left( {3 - 2x} \right)}}{{4{x^2} - 1}}

Bài 2: (1,5 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a. 3(x - 5)(x + 5) < x(3x - 2)

b. \frac{5}{3} - \frac{{2\left( {x - 1} \right)}}{4} \geqslant x - \frac{{4x - 3}}{6}

Bài 3: (2 điểm) Một lâm trường lập kế hoạch trồng rừng với dự định mỗi tuần trồng 35ha. Do mỗi tuần trồng vượt mức 5ha so với kế hoạch nên không những trồng thêm 20ha mà còn hoàn thành sớm trước 2 tuần. Hỏi lâm trường dự định trồng bao nhiêu ha rừng?

Bài 4: (3,5 điểm) Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = \frac{1}{3}AB. Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K.

a. Chứng minh tam giác ADE đồng dạng với tam giác BKE.

b. Gọi H là hình chiếu của C trên DE. Chứng minh: AD.HD = HC.AE

c. Tính diện tích tam giác CDK khi độ dài AB = 6cm.

d. Chứng minh: CH.KD = CD2 + CB.KB

Bài 5: (0,5 điểm) Cho a; b; c là các số không âm có tổng bằng 1.

Chứng minh: b + c ≥ 16abc

Đề thi học kì 2 Toán 8 Số 2

Bài 1: Cho hai biểu thức:

A = \frac{{x + 2}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{{x^2} + 6x + 5}} - \frac{1}{{1 + x}}B = \frac{{ - 10}}{{x - 4}} với x \ne - 5,x \ne - 1,x \ne 4

a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tìm giá trị nguyên của x để P = A.B đạt giá trị nguyên

Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a, \left( {x - 2} \right)\left( {x + 7} \right) = 0b, \frac{{4x + 7}}{{18}} - \frac{{5x}}{3} \ge \frac{1}{2}

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một vòi nước chảy vào bể không có nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy từ bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Hỏi nếu bể không có nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể?

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:

a, AEHD là hình chữ nhật

b, \Delta ABH \sim \Delta AHD

c, H{E^2} = AE.EC

d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng \Delta DBM\sim\Delta ECM

Bài 5: Giải phương trình: \left| {x - 2017} \right| + \left| {2x - 2018} \right| + \left| {3x - 2019} \right| = x - 2020

Đáp án:

Bài 1:

a, Thay x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có: B = \frac{{ - 10}}{{2 - 4}} = \frac{{ - 10}}{{ - 2}} = 5

b, A = \frac{{x + 2}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{{x^2} + 6x + 5}} - \frac{1}{{1 + x}}(điều kiện: x \ne - 5,x \ne - 1)

= \frac{{x + 2}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} - \frac{1}{{1 + x}}

= \frac{{\left( {x + 2} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} - \frac{{x + 5}}{{1 + x}}

= \frac{{{x^2} + 3x + 2 - 5x - 1 - x - 5}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}}

= \frac{{{x^2} - 3x - 4}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} = \frac{{\left( {x + 1} \right)\left( {x - 4} \right)}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} = \frac{{x - 4}}{{x + 5}}

c,

P = A:B = \frac{{x - 4}}{{x + 5}}.\frac{{ - 10}}{{x - 4}} = \frac{{ - 10}}{{x + 5}}

Để P nhận giá trị nguyên thì \frac{{ - 10}}{{x + 5}} nhận giá trị nguyên hay

x + 5 \in U\left( {10} \right) = \left\{ { \pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10} \right\}

Ta có bảng:

x + 5-10-5-2-112510
x-15 (tm)-10 (tm)-7 (tm)-6 (tm)-4 (tm)-3 (tm)0 (tm)5 (tm)

Vậy với x \in \left\{ { - 15; - 10; - 7; - 6; - 4; - 3;0;5} \right\} thì P = A.B nhận giá trị nguyên

Bài 2:

a,x \in \left\{ { - 7;2} \right\} b, x \le \frac{{ - 1}}{{13}}

Bài 3:

Gọi thời gian vòi chảy vào đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là: \frac{1}{x}bể

Trong 1 giờ, vòi chảy ra chiếm số phần bể là: \frac{1}{x}.\frac{4}{5} = \frac{4}{{5x}} bể

Sau 6 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình:

5.\left( {\frac{1}{x} - \frac{4}{{5x}}} \right) = \frac{1}{8}

Giải phương trình tính ra được x = 8

Vậy thời gian vòi chảy đầy bể là 8 giờ

Bài 4:

a, Có HD vuông góc với AB \Rightarrow \widehat {ADH} = {90^0}, HE vuông góc AC \Rightarrow \widehat {AEH} = {90^0}

Tứ giác ADHE có 3 góc vuông nên tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, Hai tam giác vuông ADH và AHB có góc \widehat {BAH} chung nên hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc

c, Chứng minh \widehat {ACH} = \widehat {AHE} (cùng phụ với góc \widehat {EAH}) để suy ra hai tam giác AEH và HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số \frac{{AE}}{{HE}} = \frac{{EH}}{{EC}}

d, \Delta ABH\sim\Delta AHD \Rightarrow \frac{{AB}}{{AH}} = \frac{{AH}}{{AD}} \Rightarrow A{H^2} = AB.AD

\Delta ACH\sim\Delta AHE \Rightarrow \frac{{AC}}{{AH}} = \frac{{AH}}{{AE}} \Rightarrow A{H^2} = AC.AE

Do đó AB.AD = AC. AE

Suy ra hai tam giác ABE và tam giác ACD đồng dạng

\Rightarrow \widehat {ABE} = \widehat {ACD} \Rightarrow \Delta DBM\sim\Delta ECM

Bài 5:

Nhận thấy vế bên trái luôn dương nên x - 2020 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 2020

Với x \ge 2020 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - 2017 \ge 0\\
2x - 2018 \ge 0\\
3x - 2019 \ge 0
\end{array} \right.

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020

Hay kết hợp với điều kiện x = \frac{{4034}}{5} suy ra phương trình đã cho vô nghiệm

Đề thi học kì 2 Toán 8 Số 3

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 6x2 – 3xy b) x2 – y2 – 6x + 9 c) x2 + 5x – 6

Bài 2. Thc hiện phép tính:

a) (x+ 2)2 – (x – 3)(x + 1)

b) (x3 – 2x2 + 5x – 10) : (x – 2)

Bài 3. Cho biểu thức A=\frac{x+5}{2 x}-\frac{x-6}{5-x}-\frac{2 x^{2}-2 x-50}{2 x^{2}-10 x} (x\neq 0, x \neq 5)

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của A khi x = -3

c) Tìm x biết A=\frac{1}{3}

Bài 4. Tính giá tr x, y trong các hình sau:

Đề cương ôn tập tết Toán 8

Bài 5. Cho ∆ABC cân tại A, đường cao AD, O là trung điểm của AC. Gọi E là điểm đối xứng với

điểm D qua điểm O.

a) Chứng minh: Tứ giác AECD là hình chữ nhật

b) Gọi I là trung điểm của AD, chứng minh I là trung điểm của BE

c) Cho AB = 10cm, BC = 12cm. Tính diện tích ∆OAD

d) Đường thẳng OI cắt AB tại K. Tìm điều kiện của ∆ABC để tứ giác AEDK là hình thang cân

Để làm bài thi học kì 2 môn Toán lớp 8 đạt kết quả tốt thì việc tổng hợp và làm đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 là rất cần thiết. Qua việc luyện đề thi lớp 8 sẽ giúp các em học sinh có thể củng cố kiến thức của năm học lớp 8 cũng như chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 tốt hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 8 Môn khác

--------------

VnDoc đã giới thiệu tới các bạn đề thi học kì 2 Toán 8. Tất cả các đề kiểm tra học kì 2 toán 8 trên đều bám sát vào chương trình học lớp 8. Với tài liệu này sẽ là tài liệu hay cho các bạn tham khảo, tự đánh giá năng lực của mình đồng thời biết phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn học sinh ôn thi tốt và nhớ thường xuyên ghé thăm VnDoc để cập nhật những tài liệu hay, bổ ích khác nhé

Ngoài 15 Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2022 - Có đáp án. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
42 58.302
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tài Liệu Miễn Phí
  Tài Liệu Miễn Phí

  Cho m xin thêm đề thi học kì 2 lớp 8 môn văn + anh đi ạ

  Thích Phản hồi 11:04 28/04
  • Cự Giải
   Cự Giải

   Cho em xin đề khác với ạ

   Thích Phản hồi 11:15 28/04
   • Lang băm
    Lang băm

    Ad có đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy không ạ?

    Thích Phản hồi 11:15 28/04
   • Phi Công Trẻ
    Phi Công Trẻ

    Hay quá ạ

    Thích Phản hồi 11:16 28/04
    • Thông Nguyễn
     Thông Nguyễn

     có đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS đề thám, cao bằng không ạ?

     Thích Phản hồi 20:28 11/05
     Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Xem thêm