Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1
Đề 1
Đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Sử năm 2014 THCS Tả Van
I. Trắc nghiệm (2điểm)
Câu 1 (1 điểm) Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa đứng trước
câu trả lời đúng.
1. Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng tiến hành xâm lược Việt Nam vào ngày:
A. 1/8/1858. B. 5/8/1858
C. 25/8/1858. D.1/9/1858.
2. Mục tiêu tấn công đầu tiên của Thực dân Pháp vào nước ta là:
A. Thuận An. B. Gia Định.
C. Đà Nẵng D. Nội
3. Triều đình Huế với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất vào:
A. 24/2/1859 B. 24/2/1861.
C. 5/6/1862. D.6/5/1862
4. Đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế là:
A. Vua Hàm Nghi . B. Tôn Thất Thuyết.
C. Phan Đình Phùng. D. Nguyễn Thiện Thuật.
Câu 2(1điểm): Cho các cụm từ (từng bước, hoàn toàn, kiên quyết, đường
lối) điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau:
A. Từ năm 1858 dến năm 1884 quá trình Triều đình Huế đi từ đầu
hàng……(a)….đến đầu hàng……(b)….trước Thực dân Pháp.
B. Khi Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược thì Triều đình Huế tổ chức kháng
chiến nhưng thiếu sự.......(c).......không .......(d)......sáng suốt, linh hoạt.
II. TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1: Phong trào Cần Vương bùng nổ lan rộng như thế nào? Nêu các
phong trào tiêu biểu đã học. (2đ)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 2: Nêu nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh
thành Huế tháng 7-1885. (3đ)
Câu 3: Thực n Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? Tại sao
quân Triều đình đông mà vẫn không thắng được Pháp?. (3đ)
Đáp án đề thi giữa học 2 lớp 8 môn Sử năm 2014 THCS Tả Van
I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1 (1điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm
1. D. 3. C
2. C. 4. A
Câu 2 (1 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm
a. Từng bước.
b. Hoàn toàn.
c. kiên quyết.
d. Đường lối.
II. TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1(2đ):
* Phong trào Cần Vương bùng nổ lan rộng: (1,5 đ)
- 13-7-1885 Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương.
- Mục đích: kêu gọi nhân dân giúp vua cứu ớc.
- Phong trào Cần Vương bùng nổ lan rộng.
Lãnh đạo: viện thần phu yêu nước.
- Lực ợng: quần chúng nhân dân
* Phong trào Cần Vương tiêu biểu (0,5)
- Khởi nghĩa Ba Đình (1886 1887)
- Khởi nghĩa i Sậy (1883 1892)
- Khởi nghĩa ơng Khê ( 1885 1895)
Câu 2 (3đ):
* Nguyên nhân (1 đ)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Phái chủ chiến muốn giành lại chủ quyền
- Thực n Pháp quyết tâm tiêu diệt phái chủ chiến
*Diễn biến (2 đ)
Đêm mùng 4 rạng sáng ngày mùng 5-7-1885 cuộc phản công bùng nổ phe
chủ chiến thất bại
Câu 3(3đ):
* Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc lần thứ nhất (1873) (2 đ) ......
* Nguyên nhân thất bại (1 đ)
Đường lối bạc nhược, chính sách quân sự thì bảo thủ, nặng nề v thương
thuyết.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 - Số 1

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Số 1. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

.....................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Số 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học giữa kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
7 5.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm