Đề thi hóa 8 học kì 1 năm học 2021 - 2022

Đề thi hóa 8 học kì 1 năm học 2021 - 2022 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa này là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8. Đề thi hóa 8 học kì 1 này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức môn Hóa chương trình học kì 1 hiệu quả.

A. Tài liệu ôn tập hóa 8 học kì 1

B. Một số đề thi học kì 1 môn hóa lớp 8 có đáp án 

C. Đề thi hóa học kì 1 lớp 8

 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Đề kiểm tra học kì 1 hóa 8

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Hãy chọn câu phát biểu đúng .

A. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm.

B. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.

C. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.

D. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.

Câu 2. Cho các chất có công thức hóa học như sau:

1. O23. CO2 5. SO27. H2O
2. O34. Fe2O36. N2

Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:

A. 1 , 3 , 5 , 7

B. 2 , 4 , 6 , 5

C. 2 , 3 , 5 , 6

D. 3 , 4 , 5 , 7

Câu 3. Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lít khí oxi và 2,24 lít khí cacbonđioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là:

A. 0,25B. 0,5C. 0,15D. 0,20

Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:

A . XY2B. XY3C. XYD. X2Y3

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là

A. 6,40 gamB. 4,80 gam.C. 3,20 gamD. 1,67 gam.

(cho Cu = 64 , O = 16).

Câu 6. Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là

A. 10 gam Mg; 12 gam CO2

B. 13 gam Mg; 15 gam CO2

C. 12 gam Mg; 13,2 gam CO2

D. 14 gam Mg; 14,5 gam CO2

(cho Mg = 24 , O = 16 , C = 12).

Câu 7. Hãy điền các hệ số vào trước công thức hóa học của các chất thích hợp để được các phương trình hóa học đúng.

1. ..... Al + .......H2SO4 → Al2(SO4)3 + ..... H2
2. ..... P + ....... O2 → ..... P2O5

Câu 8. Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2, và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. 11, 2 litB. 22,4 litC. 4,48 litD. 15,68 lit

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. (1.5 điểm)

1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2

2. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2

3. Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.

Câu 10. (4,5 điểm)

Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy (đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là:

Rượu etylic (C2H5OH) + oxi → Cacbonnic (CO2) + Nước

1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.

2. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.

3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.

4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.

(Cho biết: S = 32 ; C = 12 O = 16 ; H = 1)

Đáp án Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học

I. Phần trắc nghiệm 

1B2D3C4C
5C6C

7. 1) 2:3:1:3; 2) 4:5:2

8D

II. Phần tự luận 

Câu 9. 

 1. 

Số mol của SO2 là: nSO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

=> Khối lượng của SO2 bằng: mSO2 = nSO2.MSO2 = 6,4 gam

Số mol của O2 là: nO2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol  => mO2 = nO2.MO2 = 0,15.32= 4,8 gM

2. 

nCO2 = 4,4/44 = 0,1 mol => VCO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

nO2 = 3,2/32 = 0,1 mol => VO2 = 0,1 .22,4 = 2,24 lít

3. 

nH2O = 3.1023/6,023.1023 = 0,5 mol

Câu 10. 

1. Phương trình phản ứng

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

2. Tỷ số phân tử trong phương trình: 1:3:2:3

4.

nC2H5OH = 4,6/46 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:          C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Theo phương trình phản ứng: 1                 3

Theo đề bài đã cho:                 0,1              x mol

Số mol oxi cần cho phản ứng là: x = 0,1.3 = 0,3 mol

Thể tích khí oxi cần dùng cho phản ứng là: 0,3.22,4 = 6,72 lít

..................

Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 8 là bài kiểm tra năng lực tuyệt vời dành cho các bạn học sinh lớp 8 đang ôn thi hết học kỳ 1. Bài đề thi học kì 1 hóa 8 này có độ dài cùng độ khó vừa phải sẽ giúp các bạn học sinh lớp 8 có được hành trang tốt nhất trước khi tham gia vào kỳ thi hết học kỳ 1 quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn Đề thi hóa 8 học kì 1 năm học 2021 - 2022. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
352 142.847
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm