Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 1 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học 8 chương 1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 1 có đáp án được VnDoc biên soạn với 50 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong toàn bộ kiến thức chương 1 hóa 8. Giúp hệ thống toàn bộ lại kiến thức, các dạng bài tập. 

Câu 1: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn vật thể tự nhiên

A. Ấm nhôm, bình thuỷ tinh, nồi đất

B. Xenlulozo, kẽm, vàng

C. Bút chì, thước kẻ, tập sách

D. Nước biển, ao, hồ, suối.

Câu 2: Chất tinh khiết là:

A. Có tính chất không đổi

B. Có lẫn thêm vài chất khác

C. Gồm những phân tử đồng dạng

D. Không lẫn tạp chất

Câu 3: Trong các dãy chất cho dưới đây, hãy cho biết dãy chất nào là chất tinh khiết?

A. Nước, khí oxi, muối ăn, đường.

B. Sữa, nước mắm, khí oxi, nước.

C. Nước chanh, xăng, nhôm.

D. Kẽm, muối ăn, không khí, nước.

Câu 4: Mỗi chất có những tính chất nhất định. Điều này đúng với loại chất gì?

A. Chất tinh khiết.

B. Đơn chất và hợp chất

C. Với mọi chất.

D. Chất trong hỗn hợp.

Câu 5: Muối ăn có lẫn cát, để tách muối ăn ra khỏi cát em hãy chọn phương pháp thích hợp nhất:

A. Hoà tan- làm bay hơi- lọc.

B. Lọc- làm bay hơi.

C. Chưng cất.

D. Hoà tan - lọc -làm bay hơi.

Câu 6: Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:

A. Nước với cát.

B. Muối ăn với đường.

C. Rượu với nước.

D. Muối ăn với nước.

Câu 7: Hỗn hợp chất rắn nào sau đây có thể dễ tách riêng nhất bằng cách thêm nước vào rồi lọc:

A. Muối ăn và cát.

B. Muối ăn và đường.

C. Cát và mạt sắt.

D. Đường và bột mì.

Câu 8: Hãy so sánh các tính chất: màu sắc, vị, tính tan trong nước, tính cháy được của các chất: muối ăn, đường, than

  Muối ăn Đường Than
Màu      
Vị      
Tính tan      
Tính cháy      

Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1)…………………. về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2)…………………… mang (3)…………..”

A. (1) trung hòa; (2) hạt nhân; (3) điện tích âm

B. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron; (3) không mang điện

C. (1) không trung hòa; (2) một hạt electron; (3) điện tích dương

D. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron ; (3) điện tích âm

Câu 10: Chọn đán án đúng nhất

A. Số p = số e

B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron

C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân

D. Eletron sắp xếp thành từng lớp

Câu 11: Cho biết số p, số e, số lớp e và số e lớp ngoài cùng của nguyên tử (I)

Bài tập hóa 8 nguyên tử

A. Số p = số e = 5

Số lớp e = 3

Số e lớp ngoài cùng =3

B. Số p = số e = 5

Số lớp e = 2

Số e lớp ngoài cùng =3

C. Số p là 5

Số e = số lớp e là 3

Số e lớp ngoài cùng là 2

D. số e lớp ngoài cùng = số lớp e = 3

số p là 5

số e là 4

Câu 12: Chọn đáp án sai

A. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

B. Số p = số e

C. Hạt nhân tạo bởi proton và notron

D. Oxi có số p khác số e

Câu 13: Vì sao khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân. Chọn đáp án đúng

A. Do proton và nơtron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé

B. Do số p = số e

C. Do hạt nhân tạo bởi proton và nơtron

D. Do nơtron không mang điện

Câu 14: Điền từ vào chỗ trống

“Trong tự nhiên, hidro có một người anh em sinh đôi là (1)………………. Nguyên tử (2)…………… còn được gọi là “hidro (3)……………….”, chỉ khác có thêm 1 (4)…………………”

A. 1- đơtriti; 2- hidro; 3- nhẹ; 4- proton

B. 1- triti; 2- hidro; 3-nặng; 4- electron

C. 1- đơteri; 2- đơteri; 3-nặng; 4- nơtron

D. 1- triti ; 2- hidro; 3- nhẹ ; 4- proton

Câu 15: Trong nguyên tử X có tổng số hạt proton, notron, electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hạt proton trong nguyên tử là:

A. 11.

B. 23.

C. 12.

D. 15.

Câu 16: Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron trong ion X lần lượt là

A. 36 và 27.

B. 36 và 29.

C. 29 và 36.

D. 27 và 36.

Câu 17: Nguyên tử R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy tổng số electron của nguyên tử R là:

A. 3

B. 11

C. 13

D. 23

Câu 18: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng 8/15 số hạt mang điện. Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố nào?

A. P

B. S

C. O

D. Cl

Câu 19: Nguyên tử Z có tổng số hạt bằng 58 và có nguyên tử khối < 40 . Hỏi Z thuộc nguyên tố hoá học nào.

A. K

B. Na

C. Fe

D. Cu

Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử nguyên tố Hidro, đó là nguyên tử nguyên tố nào. Cho biết số p và số e

A. Liti, số p = số e =3

B. Be, số p = số e = 4

C. Nito, số p = số e = 7

D. Natri, số p = số e =11

Đáp án phần câu hỏi trắc nghiệm

1D 2D 3A 4A 5D 6A 7A 8 9D 10A
11B 12C 13A 14A 15A 16B 17C 18A 19A 20A
21A 22C 23D 24B 25D 26C 27D 28B 29C 30B
31D 32B 33A 34D 35A 36A 37B 38A 39A 40C
41B 42C 43A 44A 45A 46A 47A 48A 49B 50A

(Để tham khảo đầy đủ Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 chương 1 vui lòng ấn link TẢI VỀ phía dưới)

...................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 1 có đáp án, Với 50 câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ nội dung các dạng bài tập trong chương 1 hóa 8. Hy vong có thể giúp các bạn học tốt môn Hóa học 8.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 1.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm