Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm học 2020 - 2021 Đề 8

Đề kiểm tra học kì 1 hóa 8 Đề 8 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm học 2020 - 2021 Đề 8 được VnDoc biên soạn là đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8, nội dung đề thi đảm bảo đánh giá đúng năng lực cũng như khả năng học tập của từng bạn học sinh. Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn thi cũng như tự bổ sung củng cố kiến thức cho mình.

Mời các bạn tham khảo:

Đề thi hóa 8 học kì 1 năm 2020

Môn học: Hóa học 8

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 8

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương

A. Notron

B. Electron, Notron

C. Proton

D. Electron

Câu 2. Cho dãy các chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: Cl2, Fe, NaOH, MgO, F2, N2, FeCl3, KMnO4, CH3OH. Số đơn chất trong dãy trên là:

A. 4B. 5C. 6D. 3

Câu 3. Trong các quá trình sau, quá trình nào có phản ứng hóa học

(1) Đốt cháy than trong không khí

(2) Làm bay hơi nước muối biển trong quá trình sản xuất muối

(3) Nung vôi

(4) Tôi vôi

(5) I-ot thăng hoa

A.(1), (2), (3)

B. (2), (3), (4), (5)

C. (1), (3), (5)

D. Tất cả đáp án

Câu 4. Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe2O3, hiđro clorua là HCl

CTHH đúng của sắt (III) clorua là:

A. FeCl2.B. FeCl.C. FeCl3.D. Fe2Cl.

Câu 5. Trong công thức hóa học: KMnO4, Manga (Mn) có hóa trị mấy

A. VIB. VIIC. IVD. V

Câu 6. Phản ứng hóa học là

A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất

B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác

C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới

D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Câu 7. Hòa tan 3,6 gam Mg vào 10,95 gam axit clohidric HCl thu được magie clorua MgCl2 và 0,6 g H2. Tính khối lượng của magie clorua?

A. 13,95 gam

B. 27,9 gam

C. 14,5 gam

D. 9,67 gam

Câu 8. Cho phương trình hóa học sau:

ZnO + 2HNO3 → ? + H2O

Công thức hóa học còn thiếu trong dấu ? để hoàn thành phương trình hóa học trên là:

A. Zn(NO3)2

B. Zn(NO3)3

C. ZnNO3

D. ZnOH

Câu 9. Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

A. 10,85.1023 nguyên tử

B. 10,8.1023 nguyên tử

C. 11.1023 nguyên tử

D. 1,8.1023 nguyên tử

Câu 10. Cho hỗn hợp khi sau: H2, CH4, SO2, CO2, NO2, NH3. Số chất khí nặng hơn không khí là:

A. 5B. 3C. 4D. 2

Câu 11. Tính %mC biết trong 1 mol NaHCO3 có 1 mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

A. 14,28 %

B. 14,2%

C. 14,284%

D. 14,285%

Câu 12. Một hỗn hợp gồm bột sắt và bột lưu huỳnh, làm thế nào để tách được bột sắt ra khỏi bột lưu huỳnh.

A. Lọc

B. Nam châm

C. Đũa thủy tinh

D. Ống nghiệm

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

a) Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O

b) H3PO4 + KOH → K3PO4 + H2O

c) NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

d) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

e) NO2 + O2 + H2O → HNO3

Câu 2. (2 điểm) Sục 3,36 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 thu được Canxi cacbonat và nước.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính khối lượng muối canxi cacbonat thu được sau phản ứng.

Câu 3. (1,5 điểm)  Hòa tan 8,1 gam một oxit kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thu được 13,6 gam muối clorua tương ứng. Xác định công thức hóa học của oxit kim loại nói trên.

----------------Hết---------------

Đáp án đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm học 2020 - 2021 Đề 8

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan

1C2A3C4C5B6B
7A8A9B10B11D12B

Phần 2. Tự luận

Câu 1.

a) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 +3H2O

b) H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O

c) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

d) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

e) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Câu 2.

Phương trình hóa học của phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Số mol của CO2 bằng: nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Xét phương trình: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Theo PTHH:          1 mol      1 mol

Theo đề bài:           0,15 mol → 0,15 mol

Từ phương trình hóa học số mol CaCO3 bằng 0,15 mol

Khối lượng CaCO3 sau phản ứng bằng: mCaCO3 = mCaCO3.MCaCO3 = 0,15.100 = 15 gam

Câu 3. 

Gọi công thức của oxit kim loại hóa trị II là MO (M hóa trị II)

Khi hòa tan MO vào dung dịch HCl xảy ra phản ứng sau:

MO + 2HCl → MCl2 + H2O

Ta có dựa vào phương trình hóa học: nMO = nMCl2 = a mol

mMO = 8,1 gam = nMO .M = a.(M+16) (1)

mMCl2 = 13,6 = nMCl2.M = a.(M + 71) (2)

Lấy phương trình (2) - (1) ta có: 5,5 = 55a => a = 0,1 mol. Thay a = 0,1 vào phương trình (1) ta có M = 65 => kim loại cần tìm là Zn

CTHH của oxit kim loại trên là ZnO.

.....................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm học 2020 - 2021 Đề 8, đề thi nằm trong bộ 10 để kiểm tra học kì 1 hóa 8 được giáo viên VnDoc biên soạn. Nội dung bài kiểm tra học kì 1 bám sát kiến thức chương trình các bạn đã được học. Để có thể đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra cuối kì 1 hóa 8 lần này, các bạn học sinh phải đảm bảo nắm chắc nội dung kiến thức, các dạng bài tập.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
50 13.757
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm